Finlands officiella statistik

Statistik över skuldsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bostadshushåll med bostadsskulder hade en bostadsskuld på i genomsnitt 100 030 euro
20.3.2020
Bostadshushållen med bostadsskulder hade en skuld på i genomsnitt 217 procent av sina disponibla penninginkomster år 2018. I förhållande till inkomsterna var skulderna störst hos bostadshushåll bestående av personer under 35 år. Deras skulder var i genomsnitt något mer än tre gånger så stora som årsinkomsterna. I genomsnitt hade bostadshushållen bostadsskulder på i genomsnitt 100 030 euro, vilket var 0,2 procent mer än år 2017.

Nästa offentliggörande:
18.6.2020

Beskrivning: Statistiken över skuldsättning beskriver privatpersoners och bostadshushållens skulder. Statistikens primärmaterial har uttagits ur skatteförvaltningens databas och slagits samman med uppgifterna i totalstatistiken över inkomstfördelningen. Skattemyndigheterna får uppgifterna om krediter och räntor efter typ av lån från finansinstitut och andra kreditgivares årsanmälan. Totalmaterialet över inkomstfördelningen är ett registermaterial som täcker hela befolkningen och alla uppgifter samlas in från administrativa register. Sammanslagningen av register görs med hjälp av personbeteckningen. Statistiken över skuldsättning utkommer bara som webbpublikation. I statistikpublikationen beskrivs bostadshushållens och personernas skuldsättning efter kön, ålder, familjetyp och olika områdesnivåer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bostadshushåll, bostadslån, hushåll, krediter, kreditgivning, lån, räntor, skulder, skuldsättning, skuldsättningsgrad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Publiceringen av statistik över skuldsättning skjuts fram
11.2.2020
Publiceringen av statistik över skuldsättningsgraden i statistiken över skuldsättning skjuts fram.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över skuldsättning [e-publikation].
ISSN=2489-3293. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velk/index_sv.html