Tabellbilaga 1. Personer som avlagt examen efter utbildningsområd, utbildningsnivå och kön 2016

Utbildningsområd Kön Utbildningsnivå
Totalt Andra stadiet Special-
yrkes-
utbildningsnivå
Högre nivå totalt Lägsta högre nivå Lägre högskole-
nivå
Högre högskole-
nivå
Forskar-
utbildnings-
nivå
Totalt Totalt 3 287 272 1 852 669 32 199 1 402 404 441 758 500 520 416 084 44 042
Kvinnor 1 702 742 883 194 14 820 804 728 271 636 281 100 232 607 19 385
Allmänbildande utbildning Totalt 311 346 311 346 - - - - - -
Kvinnor 150 672 150 672 - - - - - -
De pedagogiska områdena Totalt 99 973 1 792 509 97 672 11 049 39 768 44 693 2 162
Kvinnor 77 970 661 97 77 212 9 996 30 200 35 551 1 465
De humanistiska och konstnärliga områdena Totalt 183 451 57 643 756 125 052 6 570 42 070 71 189 5 223
Kvinnor 124 134 32 791 380 90 963 4 191 30 810 53 256 2 706
De samhällsvetenskapliga områdena Totalt 73 598 497 - 73 101 3 761 14 799 49 491 5 050
Kvinnor 48 008 376 - 47 632 2 252 9 572 33 086 2 722
Handel, administration och juridik Totalt 534 864 173 786 13 767 347 311 191 822 87 176 65 610 2 703
Kvinnor 362 359 123 915 5 114 233 330 138 504 58 938 34 780 1 108
De naturvetenskapliga områdena Totalt 50 513 2 503 44 47 966 - 7 418 32 066 8 482
Kvinnor 26 402 1 182 22 25 198 - 4 055 17 767 3 376
Databehandling och kommunikation (IKT) Totalt 113 894 36 653 466 76 775 14 638 38 450 21 541 2 146
Kvinnor 23 121 5 236 71 17 814 5 709 7 435 4 291 379
De tekniska områdena Totalt 895 770 620 413 5 182 270 175 76 634 119 117 67 143 7 281
Kvinnor 146 061 105 461 1 031 39 569 5 635 17 772 14 473 1 689
Lant- och skogsbruk Totalt 136 368 95 448 703 40 217 14 243 13 559 11 071 1 344
Kvinnor 47 118 31 997 207 14 914 3 407 5 260 5 563 684
Hälsovård och välfärd Totalt 479 614 219 351 2 467 257 796 97 491 108 777 42 286 9 242
Kvinnor 419 635 194 579 2 261 222 795 90 046 97 271 30 391 5 087
Tjänstebranschen Totalt 403 191 331 377 8 305 63 509 25 178 28 405 9 684 242
Kvinnor 274 821 235 448 5 637 33 736 11 695 19 236 2 710 95
Övriga eller okända Totalt 4 690 1 860 - 2 830 372 981 1 310 167
Kvinnor 2 441 876 - 1 565 201 551 739 74

Källa: Utbildning 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 2.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2016, Tabellbilaga 1. Personer som avlagt examen efter utbildningsområd, utbildningsnivå och kön 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2016/vkour_2016_2017-11-02_tau_001_sv.html