Finlands officiella statistik

Nationalräkenskaper, årsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bruttonationalprodukten ökade med 2,1 procent år 2016
31.1.2018
Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 2,1 procent år 2016. Tillväxten uppskattades tidigare vara 1,9 procent. Också nationalräkenskaperna för år 2015 reviderades: bruttonationalprodukten ökade med 0,1 procent, tidigare uppskattade man att den var oförändrad.

Nästa offentliggörande:
16.3.2018

Beskrivning: Nationalräkenskaperna är ett statistiksystem, som beskriver Finlands samhällsekonomi på ett heltäck-ande, systematiskt och detaljerat sätt. De grundar sig på det europeiska systemet för nationella och re-gionala räkenskaper (Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS2010), som följer de världsomfattan-de rekommendationerna för nationalräkenskaper SNA2008 (System of National Accounts).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bruttonationalinkomst, bruttonationalprodukt, bytesbalans, efterfrågan, försörjningsbalans, förädlingsvärde, inkomster, investeringar, kapital, kapitalbildning, kapitalstock, konsumtion, konsumtionsutgifter, nationalinkomst, nationalräkenskaper, offentliga utgifter, produktion, samhällsekonomi, skattekvot, skulder, skuldsättningsgrad, sparkvot, sysselsättning, utbud, utrikeshandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nationalräkenskapernas PDF-tabellpaket är tillgängligt
8.9.2017
Enligt önskemål från användarna är Nationalräkenskapernas tabellpaket i PDF-format tillgängligt igen.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/index_sv.html

Dela