Klassificeringar

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/luo_sv.html

Dela