Publicerad: 31.10.2019

Miljöskyddsinvesteringarna inom industrin ökade år 2017

Korrigering 15.1.2020. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

De sammanlagda miljöskyddsutgifterna inom den offentliga sektorn i Finland uppgick till 743 miljoner euro år 2017. Miljöskyddstjänster- och investeringar som företagen använde var 2 724 miljoner euro. Hushållens miljöskyddsutgifter var 893 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över miljöskyddsutgifter. Statistiken baserar sig på EU:s förordning om miljöräkenskaper och täcker den offentliga sektorn, hushåll, utvinning av mineral, tillverkning, energi- och vattenförsörjning samt avfallshantering.

Användning av och investeringar i miljöskyddstjänster efter objekt inom utvinning av mineral, tillverkning och energiförsörjning 2015–2017 (Figuren har korrigerats 15.1.2020.)

Användning av och investeringar i miljöskyddstjänster efter objekt inom utvinning av mineral, tillverkning och energiförsörjning 2015–2017 (Figuren har korrigerats 15.1.2020.)

Källa: Miljöskyddsutgifter 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Hörkkö 029 551 3035

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (154,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 31.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskyddsutgifter [e-publikation].
ISSN=2489-6063. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ympsm/2017/ympsm_2017_2019-10-31_tie_001_sv.html