Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 17.4.2008

Antalet universitetsstuderande 176 300 år 2007

Enligt Statistikcentralen var antalet studerande i utbildning som leder till universitetsexamen totalt 176 300 år 2007. Detta var 250 studeranden färre än år 2006. År 2007 var antalet studerande störst inom det teknisk-vetenskapliga, naturvetenskapliga och humanistiska området. Andelen kvinnor av alla studerande inom utbildning som leder till examen var 54 procent och av nya studerande 57 procent.

Andelen studerande som avlägger lägre högskoleexamen var 33 procent och andelen studerande som avlägger högre högskoleexamen 53 procent av alla studerande. I forskarutbildning och specialiseringsutbildning för läkare studerade totalt 14 procent av alla studerande.

Antalet utlänningar inom utbildning som leder till universitetsexamen uppgick år 2007 till totalt 5 900 studerande, dvs. 500 fler än år 2006. Andelen kvinnor av de utländska studerandena var 42 procent.

Nya studerande och studerande totalt vid universitet fördelade på landskap 2007

Landskap Nya studerande Studerande
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Nyland 6 115 2 725 3 390 62 047 29 652 32 395
Egentliga Finland 2 279 870 1 409 22 317 8 960 13 357
Satakunta 418 186 232 2 277 1 088 1 189
Egentliga Tavastland 65 13 52 678 180 498
Birkaland 2 475 1 222 1 253 26 085 13 983 12 102
Päijänne-Tavastland 30 7 23 230 44 186
Kymmenedalen 53 13 40 441 101 340
Södra Karelen 793 541 252 5 793 4 089 1 704
Södra Savolax 217 52 165 1 322 268 1 054
Norra Savolax 847 279 568 6 269 2 156 4 113
Norra Karelen 1 040 413 627 7 315 2 969 4 346
Mellersta Finland 1 961 706 1 255 13 748 5 059 8 689
Södra Österbotten - - - 9 7 2
Österbotten 976 400 576 7 238 3 029 4 209
Norra Österbotten 1 612 726 886 15 143 7 863 7 280
Kajanaland 99 28 71 646 184 462
Lappland 668 196 472 4 746 1 391 3 355
Totalt 19 648 8 377 11 271 176 304 81 023 95 281

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594 koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 17.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Universitetsstuderande 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/2007/01/yop_2007_01_2008-04-17_tie_001_sv.html