Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 18.6.2009

Vid universiteten avlades ett rekordantal examina år 2008

Enligt Statistikcentralen avlades totalt 38 200 examina vid universiteten år 2008. Detta är en ökning på 71 procent från året innan. Det ökade antalet examina förklaras av universitetens examensreform. Övergångsperioden gällande examensreformen gick ut sommaren 2008, med undantag av områdena teknik och medicin, där övergångsperioden går ut år 2010. Antalet examina steg när det gäller lägre och högre högskoleexamina. Antalet avlagda lägre högskoleexamina uppgick till 13 900 och högre högskoleexamina till 21 800. Totalt avlades 1 500 doktorsexamina. Antalet doktorsexamina var oförändrat jämfört med året innan. Av alla universitetsexamina avlades 64 procent av kvinnor.

Sett till studieområde avlades flest examina inom det humanistiska och naturvetenskapliga området. Andelen avlagda examina av kvinnor uppgick till 81 procent inom det humanistiska området och till 51 procent inom det naturvetenskapliga området.

Antalet examina som avlades av utlänningar var 1 070 av vilka 16 procent var doktorsexamina. De flesta utlänningarna avlade examina inom det teknisk-vetenskapliga och naturvetenskapliga området. Andelen kvinnor av de utländska studerande som avlagt examina var 41 procent.

Antalet avlagda universitetsexamina efter utbildningslandskap 2008

Utbildningslandskap Totalt Män Kvinnor
Nyland 13 624 5 297 8 327
Egentliga Finland 4 711 1 476 3 235
Satakunta 453 167 286
Egentliga Tavastland 146 32 114
Birkaland 4 205 1 614 2 591
Päijänne-Tavastland 53 9 44
Kymmenedalen 105 15 90
Södra Karelen 880 520 360
Södra Savolax 532 88 444
Norra Savolax 1 364 374 990
Norra Karelen 2 386 848 1 538
Mellersta Finland 3 595 1 044 2 551
Österbotten 1 706 580 1 126
Norra Österbotten 3 126 1 274 1 852
Kajanaland 219 43 176
Lappland 1 106 255 851
Totalt 38 211 13 636 24 575

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 18.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Universitetsexamina 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/2008/02/yop_2008_02_2009-06-18_tie_002_sv.html