Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 20.4.2010

Antalet universitetsstuderande 168 500 år 2009

Korrigerad 20.4.2010 kl. 10. Den korrigerade siffran är markerad med rött, var tidigare 78 284.

Enligt Statistikcentralen var antalet studerande i utbildning som leder till universitetsexamen totalt 168 500 år 2009. Antalet studerande ökade med 2,7 procent jämfört med året innan. År 2009 var antalet studerande störst inom det teknisk-vetenskapliga, naturvetenskapliga och humanistiska området. Andelen kvinnor av alla studerande inom utbildning som leder till examen var 54 procent och av nya studerande 56 procent.

Nya studerande och studerande vid universitet efter landskap 2009

Landskap Nya studerande, totalt Nya studerande, män Nya studerande, kvinnor Studerande, totalt Studerande, män Studerande, kvinnor
Totalt 20 169 8 963 11 206 168 475 78 292 90 183
Fasta Finland 20 169 8 963 11 206 168 467 78 292 90 175
Nyland 6 197 2 943 3 254 58 196 28 121 30 075
Egentliga Finland 2 435 1 013 1 422 21 760 8 951 12 809
Satakunta 389 142 247 2 329 1 049 1 280
Egentliga Tavastland 73 24 49 505 142 363
Birkaland 2 445 1 221 1 224 25 113 13 347 11 766
Päijänne-Tavastland 23 7 16 236 54 182
Södra Karelen 880 600 280 5 706 4 042 1 664
Södra Savolax 225 59 166 1 120 239 881
Norra Savolax 884 286 598 5 982 2 045 3 937
Norra Karelen 1 102 464 638 7 021 2 927 4 094
Mellersta Finland 1 925 710 1 215 13 284 5 000 8 284
Södra Österbotten - - - 47 45 2
Österbotten 1 086 425 661 6 644 2 790 3 854
Mellersta Österbotten 52 18 34 164 55 109
Norra Österbotten 1 676 850 826 15 082 7 892 7 190
Kajanaland 127 50 77 635 220 415
Lappland 650 151 499 4 643 1 373 3 270
Åland - - - 8 - 8
Åland - - - 8 - 8


Källa: Utbildning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Universitetsstuderande 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/2009/01/yop_2009_01_2010-04-20_tie_001_sv.html