Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 20.4.2011

Antalet universitetsstuderande 169 400 år 2010

Enligt Statistikcentralen var antalet studerande i utbildning som leder till universitetsexamen totalt 169 400 år 2010. Antalet studerande ökade med 0,5 procent jämfört med året innan. År 2010 var antalet studerande störst inom det teknisk-vetenskapliga, naturvetenskapliga och humanistiska området. Andelen kvinnor av alla studerande inom utbildning som leder till examen var 54 procent och av nya studerande 55 procent.

Nya studerande och studerande vid universitet efter utbildningslandskap 2010 1)

Utbildningslandskap Nya studerande, totalt Nya studerande, män Nya studerande, kvinnor Studerande, totalt Studerande, män Studerande, kvinnor
Totalt 20 168 8 997 11 171 169 404 77 935 91 469
Fasta Finland 20 168 8 997 11 171 169 397 77 935 91 462
Nyland 6 205 2 930 3 275 59 070 28 167 30 903
Egentliga Finland 2 445 993 1 452 21 913 9 071 12 842
Satakunta 346 84 262 1 848 604 1 244
Egentliga Tavastland 76 26 50 531 167 364
Birkaland 2 509 1 326 1 183 24 855 13 078 11 777
Päijänne-Tavastland 48 18 30 269 83 186
Kymmenedalen - - - 4 4 -
Södra Karelen 796 519 277 5 306 3 746 1 560
Södra Savolax 224 44 180 981 202 779
Norra Savolax 815 284 531 6 187 2 170 4 017
Norra Karelen 1 107 429 678 7 560 3 092 4 468
Mellersta Finland 1 901 748 1 153 13 471 5 222 8 249
Södra Österbotten - - - 54 54 -
Österbotten 1 177 491 686 6 895 2 894 4 001
Mellersta Österbotten 71 14 57 197 62 135
Norra Österbotten 1 758 887 871 14 840 7 675 7 165
Kajanaland 69 17 52 574 191 383
Lappland 621 187 434 4 842 1 453 3 389
Åland - - - 7 - 7
Åland - - - 7 - 7
1) Fr.o.m. år 2010 ingår även Försvarshögskolan i uppgifterna om antalet studerande vid universitet. Se Tabellbilaga 1.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Universitetsexamina 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/2010/01/yop_2010_01_2011-04-20_tie_001_sv.html