Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 16.6.2011

Vid universiteten avlades 29 100 examina år 2010

Enligt Statistikcentralen avlades totalt 29 100 examina vid universiteten år 2010. Av de avlagda examina var 12 400 lägre högskoleexamina och 14 400 högre högskoleexamina. Totalt avlades 1 500 doktorsexamina. Antalet examina som avlades av utlänningar uppgick till 1 200. Av alla universitetsexamina avlades 58 procent av kvinnor.

Antalet avlagda universitetsexamina efter utbildningslandskap 2010 1)

Utbildningslandskap Totalt Män Kvinnor
Totalt 29 118 12 374 16 744
Nyland 10 176 4 620 5 556
Egentliga Finland 3 248 1 112 2 136
Satakunta 450 177 273
Egentliga Tavastland 112 27 85
Birkaland 3 986 2 067 1 919
Päijänne-Tavastland 29 10 19
Södra Karelen 1 243 839 404
Södra Savolax 250 56 194
Norra Savolax 1 033 283 750
Norra Karelen 1 320 522 798
Mellersta Finland 2 538 808 1 730
Södra Österbotten 1 1 -
Österbotten 1 086 397 689
Mellersta Österbotten 84 11 73
Norra Österbotten 2 560 1 201 1 359
Kajanaland 154 39 115
Lappland 848 204 644
1) Fr.o.m. år 2010 ingår även Försvarshögskolan i uppgifterna om antalet examina.

Antalet avlagda examina ökade med 22 procent jämfört med året innan. Förklaringen till den stora variationen i antalet examina åren 2008-2010 är examensreformen vid universiteten. Övergångsperioden i anslutning till examensreformen gick ut sommaren 2008, med undantag av områdena teknik och medicin, där övergångsperioden gick ut sommaren 2010.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Universitetsstuderande 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/2010/02/yop_2010_02_2011-06-16_tie_001_sv.html