Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 20.4.2012

Antalet universitetsstuderande 169 000 år 2011

Enligt Statistikcentralen var antalet studerande i utbildning som leder till universitetsexamen totalt 169 000 år 2011. Antalet studerande minskade med 0,2 procent jämfört med året innan. År 2011 var antalet studerande störst inom det teknisk-vetenskapliga, naturvetenskapliga och humanistiska området. Andelen kvinnor av alla studerande inom utbildning som leder till examen var 54 procent och av nya studerande 55 procent.

Nya studerande och studerande totalt vid universitet fördelade på landskap 2011

Utbildningslandskap Nya studerande, totalt Nya studerande, män Nya studerande, kvinnor Studerande, totalt Studerande, män Studerande, kvinnor
Totalt 20 274 9 054 11 220 168 983 78 126 90 857
Fasta Finland 20 274 9 054 11 220 168 975 78 126 90 849
Nyland 6 325 2 917 3 408 59 546 28 468 31 078
Egentliga Finland 2 501 1 079 1 422 20 976 8 803 12 173
Satakunta 386 126 260 2 403 984 1 419
Egentliga Tavastland 70 20 50 540 166 374
Birkaland 2 409 1 230 1 179 24 698 12 882 11 816
Päijänne-Tavastland 25 6 19 270 70 200
Kymmenedalen - - - 4 4 -
Södra Karelen 732 538 194 5 000 3 587 1 413
Södra Savolax 233 67 166 978 223 755
Norra Savolax 886 339 547 6 287 2 272 4 015
Norra Karelen 1 069 437 632 7 608 3 122 4 486
Mellersta Finland 1 926 783 1 143 13 105 5 150 7 955
Södra Österbotten - - - 63 59 4
Österbotten 1 193 455 738 7 129 2 946 4 183
Mellersta Österbotten 56 9 47 183 46 137
Norra Österbotten 1 801 878 923 14 919 7 752 7 167
Kajanaland 25 15 10 429 143 286
Lappland 637 155 482 4 837 1 449 3 388
Åland - - - 8 - 8
Åland - - - 8 - 8


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Universitetsexamina 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/2011/01/yop_2011_01_2012-04-20_tie_001_sv.html