Publicerad: 19.6.2012

Vid universiteten avlades 28 500 examina år 2011

Enligt Statistikcentralen avlades totalt 28 500 examina vid universiteten år 2011. Detta är 2 procent färre än året innan. Av de avlagda examina var 13 400 lägre högskoleexamina och 12 700 högre högskoleexamina. Totalt avlades 1 650 doktorsexamina. Antalet examina som avlades av utlänningar uppgick till 1 400. Av alla universitetsexamina avlades 60 procent av kvinnor.

Antalet avlagda universitetsexamina efter utbildningslandskap 2011

Utbildningslandskap Examina Män Kvinnor
Hela landet totalt 28 482 11 484 16 998
Fasta Finland 28 480 11 484 16 996
Nyland 9 669 4 241 5 428
Egentliga Finland 3 474 1 235 2 239
Satakunta 400 146 254
Egentliga Tavastland 108 27 81
Birkaland 3 415 1 542 1 873
Päijänne-Tavastland 29 7 22
Södra Karelen 974 657 317
Södra Savolax 260 45 215
Norra Savolax 1 202 364 838
Norra Karelen 1 354 496 858
Mellersta Finland 2 603 862 1 741
Södra Österbotten 1 - 1
Österbotten 1 194 431 763
Mellersta Österbotten 82 10 72
Norra Österbotten 2 565 1 097 1 468
Kajanaland 164 53 111
Lappland 986 271 715
Åland 2 - 2
Åland 2 - 2


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 09 1734 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Universitetsstuderande 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/2011/02/yop_2011_02_2012-06-19_tie_001_sv.html