Publicerad: 7.6.2017

År 2016 minskade antalet slutbehandlade företagssaneringsärenden med 6,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlades 565 företagssaneringsärenden i tingsrätterna under år 2016. Detta var 41 ärenden färre än år 2015. Av de behandlade ärendena var 507 ansökningar om företagssaneringsförfarande.


Källa: Slutbehandlade företagssaneringsärenden, 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (71,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 7.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2016/ysan_2016_2017-06-07_tie_001_sv.html