Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2019, 4:e kvartalet

Företagssaneringar 2017, 4:e kvartalet

2017
4:e kvartalet
Offentliggöranden