Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 24.1.2018

Antalet företagssaneringar minskade med 3,0 procent år 2017

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 427 företagssaneringar år 2017, dvs. 13 företagssaneringar (3,0 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som var föremål för företagssanering uppgick till totalt 4 876, vilket är 735 personer (17,8 procent) fler än året innan.

Antalet företagssaneringar ökade år 2017 inom huvudnäringsgrenarna handel samt hotell- och restaurangverksamhet. Sett till antalet ökade företagssaneringarna mest inom handeln. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 110 företagssaneringar, vilket är 32 fler än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.


Källa: Företagssaneringar 2017, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (116,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 24.01.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 4:e kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2017/04/ysan_2017_04_2018-01-24_tie_001_sv.html