Nyheter 26.8.2019

Nordiska statistikermötet en föregångare inom statistikbranschen – kompenserar deltagarnas flygutsläpp

Nordic Statistical Meeting som Statistikcentralen arrangerar 26–28.8.2019 är det första nordiska statistikermötet som kompenserar de utländska deltagarnas flyg- och fartygsutsläpp.

”I mötesarrangemangen har vi velat beakta miljösynpunkterna, vilket Finland också gör i andra möten under EU-ordförandeskapet” konstaterar Statistikcentralens generaldirektör Marjo Bruun. Finland kompenserar flygutsläppen vid möten under EU-ordförandeskapet genom att finansiera projekt som minskar växthusgasutsläpp och samtidigt främjar målsättningarna för hållbar utveckling.

”Programmet har planerats så att deltagarna kan delta i konferensen, i satellitmötet inom det egna området och i en kurs under en och samma resa – det här minskar för sin del behovet av att resa med flyg”, säger ordförande för programkommittén Faiz Alsuhail.

Huvudtemat för nordiska statistikermötet (NSM2019) är Facts for Future. I konferensen behandlas artificiell intelligens, maskininlärning, digitalisering, förmåga att läsa statistik och många aktuella frågor inom statistikväsendet. Mötet kulminerar på onsdagen då president Tarja Halonen håller ett anförande Measuring sustainable development som behandlar mätning av hållbar utveckling.

Läs mer om nordiska statistikermötets program på adressen nsm2019.fi

Se på en video om nordiska statistikermötet

Dela