Nyheter 5.10.2018

Tema för Nordiskt statistikermöte ”Fakta inför framtiden”

Nordiskt statistikermöte anordnas i Helsingfors 27–28.8.2019. Mötet samlar omkring 400 statistikproffs från de nordiska länderna och Estland. Inlämningen av abstrakt har redan inletts.

”Inom statistikväsendet har det hänt en hel del under de senaste åren. Vi har exempelvis ett stort kunnande om nya datamaterial och i att möta kundbehov. Dessutom har vårt sätt att arbeta blivit smidigare, mer digitalt och experimentellt, säger ordföranden för programkommittén Faiz Alsuhail.

”Hela statistikväsendet verkar stå inför samma utmaningar – varför inte dela med oss av vår goda praxis och lära av varandra?”

Huvudtemat för det nordiska statistikermötet är Facts for Future – Fakta inför framtiden. Under konferensen behandlas teman såsom digitalisering, artificiell intelligens och förmåga att läsa statistik.

Titta på videon (på engelska) med Faiz Alsuhails tips på hur du skriver bra abstract.

Deltagarna uppmanas att skicka in sitt abstrakt till adressen NSM2019@stat.fi genom användning av den här blanketten. Abstrakten ska sändas före den 13 januari 2019.

Mera information: Faiz Alsuhail, förnamn.efternamn@stat.fi, tfn 029 551 2921

Dela