Podcastit

Faktanvartija

Faktanvartija on podcast, joka tarttuu rohkeasti julkisessa keskustelussa näkyviin aiheisiin ja tarkastelee niitä analyyttisesti tilastotietojen avulla. Podcast antaa kunnian faktoille ja luo pohjaa tietoon perustuvalle mielipiteen muodostukselle.

Jakso 1: Vaalit ja demokratia

Vaalien sanotaan olevan demokratian kulmakivi, mutta kestääkö väite enää kriittistä tarkastelua? Äänestysprosentit laskevat, ja äänestäminen eriytyy. Ovatko vaalit enää toimiva konsepti, kun jopa puolet kansasta jättää käyttämättä perustuslaillista oikeuttaan äänestää? Vieraana on Tilastokeskuksen vaaliasiantuntija Sami Fredriksson. Jakso on julkaistu 19.1.2022.

Kuuntele Vaalit ja demokratia -jakso SoundCloudissa

Tiedosta tulevaisuus

Tietoa on nyky-yhteiskunnassa entistä enemmän ja helpommin tarjolla, ja siksi luotettavan ja laadukkaan tiedon tunnistaminen on yhä tärkeämpää.

Tilastokeskuksen Tiedosta tulevaisuus -podcasteissa keskustellaan medialukutaidosta, tiedon etsimisestä ja sen tulkinnasta sekä tilastotiedon visualisoinnista.

Jakso 1: Tiedonhaku ja hyvät tiedonlähteet

Kaikenlaisen tiedon määrä on lisääntynyt viime vuosikymmeninä, siksi hyvät tiedonhaun ja tiedon tulkinnan taidot ovat tärkeitä. Tiedonhakua voi pitää jopa peruskansalaistaitona, sanoo tietoasiantuntija Katriina Tiainen. Käsitykset hyvistä tiedon lähteistä ja medialukutaito ovat tässä keskeisiä. Haastattelijana on Tero Kekki. Jakso on julkaistu 20.10.2020  

Kuuntele Tiedonhaku ja hyvä tiedonlähteet -jakso SoundCloudissa

Jakson tekstiversio

Jakso 2: Tiedon visualisointi

Ihminen omaksuu helpommin kuvallisen viestin kuin kirjoitetun tekstin tai numerot. Siksi tietoa on hyvä visualisoida, toteaa tietopalvelusuunnittelija Kim Huuhko. Tilastotiedon visualisointi on lukujen havainnollistamista grafiikan avulla.  Haastattelijana on Tero Kekki. Jakso on julkaistu 20.10.2020  

Kuuntele Tiedon visualisointi -jakso SoundCloudissa

Jakson tekstiversio

Jakso 3: Tilastotiedon merkitys yhteiskunnassa

Tietoyhteiskunnassa tieto ja tilastot ovat merkittävin rakennusaine, jolla luodaan vaurautta ja hyvinvointia, painottaa tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén. Tilastoja tarvitaan päätöksenteon tueksi, mutta myös tavallisten kansalaisten tulisi osata tulkita tilastoja oikealla tavalla. Haastattelijana on Tero Kekki. Jakso on julkaistu 20.10.2020

Kuuntele Tilastotiedon merkitys yhteiskunnassa -jakso SoundCloudissa

Jakson tekstiversio 

Muita podcasteja

Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin

Mikä on tiedon laadun yhteiskunnallinen merkitys ja miksi tiedon laatua tulee kehittää? Tilastokeskuksen Tiedon laatukehikko -hankkeen projektipäällikkö Essi Kaukonen sekä Tilastokeskuksen ylijohtaja Johanna Laiho-Kauranne keskustelevat tiedon laadun merkityksestä ja sen kehittämisestä erityisesti julkisten tietovarantojen näkökulmasta.
Podcast tukee Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanketta, jonka tavoitteena on edistää julkisen tiedon entistä laajempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä.

Kuuntele Laatuleima tiedolle – tiedon laatukriteereistä tukea tietoyhteiskunnan rakentamiseen

Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin -sarjan kaikki podcastit ja jaksojen tekstiversiot valtiovarainministeriön sivuilla

 

Päivitetty 19.1.2022