Podcastit

Faktanvartija

Faktanvartija on podcast, joka tarttuu rohkeasti julkisessa keskustelussa näkyviin aiheisiin ja tarkastelee niitä analyyttisesti tilastotietojen avulla. Podcast antaa kunnian faktoille ja luo pohjaa tietoon perustuvalle mielipiteen muodostukselle.

Tekoäly, tilastot ja tulevaisuus

4.7.2023

Tekoäly on nyt kuuminta hottia, ja siitä toivotaan ratkaisijaa alan kuin alan haasteisiin. Mistä tekoälyhypetys oikein kumpuaa? Onko aiheen ympärillä oikeasti tapahtunut jotain mullistavaa, vai ovatko asialla vain aiempaa taitavammat markkinamiehet?

Faktanvartija ottaa erikoisjaksossa käsittelyynsä paitsi tekoälyn myös tekoälykeskustelun. Mistä oikein puhumme, kun puhumme tekoälystä? Ymmärrämmekö itsekään, mistä puhumme? Klassiseen tapaan tarkastelussa ovat myös tekoälyn uhkat. Luoko tekoäly polarisaatiota ja vastakkainasettelua? Miten käy yksilön valinnanvapauden? Ottavatko koneet vallan? Missä määrin uskallamme ottaa tekoälyn tilastotuotannon apuvälineeksi? Kuinka varmistamme, että tekoäly käsittelee aineistoja objektiivisesti ja puolueettomasti? 

Aiheesta ovat keskustelemassa tekoälyyn laajasti perehtyneet Tilastokeskuksen kehittämispäälliköt Riitta Piela ja Markku Huttunen. Ohjelmaa juontaa Pasi Piela.

Kuuntele jakso SoundCloudissa

Tekoäly, tilastot ja tulevaisuus -jakson tekstiversio

Velkavaalien jälkeen

22.5.2023

Julkinen velka oli eduskuntavaalien keskeisin teema, mutta puhuttiinko velasta kestävin argumentein? Mikä on totuus Suomen velkaantumisesta? Olemmeko aidosti Kreikan tiellä? Ketä väitetystä velkapommista tulisi syyttää?
Jääkö velka tulevien sukupolvien maksettavaksi, kuten vaalien alla oli suosittua väittää? Tarvitseeko velkaa edes maksaa koskaan takaisin?
Faktanvartija ottaa käsittelyynsä ajankohtaisen ja myös hallitusneuvotteluja linjaavan aiheen: julkisen talouden. Miten julkisen talouden velasta pitäisi puhua ja miten sen määrää tulisi mitata? Entäpä sitten julkiset menot? Voiko Suomen menoja verrata suoraan muiden maiden menoihin?
Asiantuntijavieraina jaksossa ovat Tilastokeskuksen julkisen talouden ja sektoritilinpidon yliaktuaarit Ohto Soininvaara ja Jukka Pyylampi. Ohjelmaa juontaa Pasi Piela.

Kuuntele jakso SoundCloudissa

Velkavaalien jälkeen -jakson tekstiversio

Kuolleisuuden karu kehitys

21.4.2023

Suomessa kuoli viime vuonna enemmän ihmisiä kuin kertaakaan aiemmin sotavuosien jälkeen. Kuinka dramaattisesta asiasta kuolleiden määrän kasvussa oli lopulta kysymys? Taantuiko Suomi hetkessä vuosikymmenten takaiseen aikaan? Millaisia johtopäätöksiä kuolleiden määrän kasvusta voi kestävästi tehdä? Mitä pitäisi ajatella eri maiden välisistä ylikuolleisuusvertailuista? Osuivatko eri asiantuntijoiden esittämät kuolleisuuslaskelmat oikeaan?

Faktavartija-podcastissa syvennytään kuolleisuuden mittaamiseen ja suhteutetaan vuoden 2022 kuolleisuuslukuja historialliseen kehitykseen. Vieraana jaksossa on Tilastokeskuksen ilmiöasiantuntija, väestötilastojen yliaktuaari Markus Rapo. Ohjelmaa juontaa Pasi Piela.

Kuuntele jakso SoundCloudissa

Kuolleisuuden karu kehitys -jakson tekstiversio

Osaajapulan anatomia

21.12.2022

Osaajapula riivaa, vaikka työvoimatoimistot pursuavat työnhakijoita. Miten yhtälö on mahdollinen? Miksi avoimia työpaikkoja ei täytetä työhaluisilla työttömillä? Onko osaajapulassa kyse enemmän työnantajien ylimitoitetuista vaatimusta kuin suomalaisten työnhakijoiden puutteellisesta osaamisesta?
Mitä työvoimapulasta jää jäljelle, kun tarjontapuolelta siivotaan esimerkiksi lyhyet sijaisuudet ja vuokratyö?
Faktanvartijassa tehdään selkoa yrityksiä ja kansantaloutta väitetysti koettelevasta osaajapulasta. Millaisin keinoin haaste voidaan ratkaista? Missä määrin työperäisestä maahanmuutosta on apua? Vievätkö maahanmuuttajat suomalaisten työpaikat?
Vieraina podcastissa ovat Tilastokeskuksen yliaktuaari Tarja Baumgartner ja työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Liisa Larja. Ohjelmaa juontaa Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Pasi Piela.

Kuuntele jakso SoundCloudissa

Osaajapulan anatomia -jakson tekstiversio

Totuus työllisyysluvuista

14.11.2022

Suomen työllisyysaste on parempi kuin aikoihin, mutta kaikki eivät ole tyytyväisiä. Kasvanut työllisyys on kaivanut kriitikot koloistaan, ja sosiaalisen median seinille ovat nousseet työllisyyden mittaamisen väitetyt epäkohdat. Perustuvatko ennätystasoa hipovat työllisyysluvut suureen huijaukseen? Onko tilasto oikeasti täynnä vain tunnin viikossa työskenteleviä valetyöllisiä? Mitä työllisyysaste oikeastaan mittaa ja miten mittaustuloksiin pitäisi suhtautua? Faktanvartijan vieraina ovat Tilastokeskuksen työvoimatilastojen asiantuntijat Anna Pärnänen ja Pertti Taskinen.

Kuuntele jakso SoundCloudissa

Totuus työllisyysluvuista -jakson tekstiversio

Inflaatio kurittaa, mutta ketä ja miten?

23.9.2022

Ruoka kallistuu, energia kallistuu, kaikki kallistuu, ja kuluttajan ostovoima romahtaa, kun ansiotaso nousee selvästi hintoja hitaammin. Kuinka kauan hintojen nousu voi vielä jatkua? Ketä kehitys kurittaa ja kuka pääsee vähemmällä? Kenen laariin hintojen nousu sataa? Tällä kertaa Faktanvartijassa tehdään selkoa kuluttajahintojen vuosimuutoksesta eli inflaatiosta. Vieraana jaksossa on Tilastokeskuksen hinta-asiantuntija, yliaktuaari Kristiina Nieminen.

Kuuntele jakso SoundCloudissa

Inflaatio-jakson tekstiversio

Tieliikenteen päästöt alas – mitkä ovat keinot?

22.6.2022

Liikenne sähköistyy, mutta onko tahti riittävä, kun kansalliset ja globaalit päästötavoitteet painavat päälle? Sähköautoille on paljon kysyntää, mutta tarjonta sakkaa, kun tuotantoketjut ovat tukossa. Kääntävätkö autojen nousevat hinnat myönteisen kehityksen? Hiipuuko sähköautohuuma, jos fossiilisten polttoaineiden hinnat lähtevät laskuun? Näitä kysymyksiä pohditaan Faktanvartijan jaksossa, jossa vieraana ovat Tilastokeskuksen liikennetilastojen asiantuntijat Matti Kokkonen ja Sami Lahtinen.

Kuuntele jakso SoundCloudissa

Tieliikenteen päästöt alas -jakson tekstiversio

Vuokramarkkinat murroksessa

6.5.2022

Vuokramarkkinoilla myllertää, kun asuntojen sijaan kilpailua käydään nyt vuokralaisista. Onko vuokra-asuntojen ylitarjonta pysyvä tila vai ohimenevä vaihe? Jaksossa puhuttavat myös asumisen tuet ja asuntorakentamisen trendit. Vieraana on Tilastokeskuksen vuokratilastojen asiantuntija Martti Korhonen.

Kuuntele Vuokramarkkinat murroksessa -jakso SoundCloudissa

Vuokramarkkinat murroksessa -jakson tekstiversio

Totuus tuloeroista

22.3.2022

Tuloerot puhuttavat ja jakavat kansaa – ainakin sosiaalisessa mediassa ja netin keskustelupalstoilla. Ovatko suomalaisten tuloerot oikeasti suuria vai pieniä? Miten erojen kehitystä tulisi mitata? Aiheesta ovat keskustelemassa Tilastokeskuksen asiantuntijat Pekka Ruotsalainen ja Tara Junes.

Kuuntele Totuus tuleroista -jakso SoundCloudissa

Totuus tuloeroista -jakson tekstiversio

Rikollisuus

2.3.2022

Rikollisuus herättää keskustelua ja tunteita, mutta miltä ilmiö näyttää, kun sitä katsoo puhtaasti numerojen valossa? Asiantuntijavieraana jaksossa on Tilastokeskuksen rikostilastojen asiantuntija Kimmo Haapakangas.

Kuuntele Rikollisuus-jakso SoundCloudissa

Rikollisuus-jakson tekstiversio

Vaalit ja demokratia

19.1.2022

Vaalien sanotaan olevan demokratian kulmakivi, mutta kestääkö väite enää kriittistä tarkastelua? Äänestysprosentit laskevat, ja äänestäminen eriytyy. Ovatko vaalit enää toimiva konsepti, kun jopa puolet kansasta jättää käyttämättä perustuslaillista oikeuttaan äänestää? Vieraana on Tilastokeskuksen vaaliasiantuntija Sami Fredriksson.

Kuuntele Vaalit ja demokratia -jakso SoundCloudissa

Vaalit ja demokratia -jakson tekstiversio

Tiedosta tulevaisuus

Tietoa on nyky-yhteiskunnassa entistä enemmän ja helpommin tarjolla, ja siksi luotettavan ja laadukkaan tiedon tunnistaminen on yhä tärkeämpää.

Tilastokeskuksen Tiedosta tulevaisuus -podcasteissa keskustellaan medialukutaidosta, tiedon etsimisestä ja sen tulkinnasta sekä tilastotiedon visualisoinnista.

Jakso 1: Tiedonhaku ja hyvät tiedonlähteet

Kaikenlaisen tiedon määrä on lisääntynyt viime vuosikymmeninä, siksi hyvät tiedonhaun ja tiedon tulkinnan taidot ovat tärkeitä. Tiedonhakua voi pitää jopa peruskansalaistaitona, sanoo tietoasiantuntija Katriina Tiainen. Käsitykset hyvistä tiedon lähteistä ja medialukutaito ovat tässä keskeisiä. Haastattelijana on Tero Kekki. Jakso on julkaistu 20.10.2020  

Kuuntele Tiedonhaku ja hyvä tiedonlähteet -jakso SoundCloudissa

Jakson tekstiversio

Jakso 2: Tiedon visualisointi

Ihminen omaksuu helpommin kuvallisen viestin kuin kirjoitetun tekstin tai numerot. Siksi tietoa on hyvä visualisoida, toteaa tietopalvelusuunnittelija Kim Huuhko. Tilastotiedon visualisointi on lukujen havainnollistamista grafiikan avulla.  Haastattelijana on Tero Kekki. Jakso on julkaistu 20.10.2020  

Kuuntele Tiedon visualisointi -jakso SoundCloudissa

Jakson tekstiversio

Jakso 3: Tilastotiedon merkitys yhteiskunnassa

Tietoyhteiskunnassa tieto ja tilastot ovat merkittävin rakennusaine, jolla luodaan vaurautta ja hyvinvointia, painottaa tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén. Tilastoja tarvitaan päätöksenteon tueksi, mutta myös tavallisten kansalaisten tulisi osata tulkita tilastoja oikealla tavalla. Haastattelijana on Tero Kekki. Jakso on julkaistu 20.10.2020

Kuuntele Tilastotiedon merkitys yhteiskunnassa -jakso SoundCloudissa

Jakson tekstiversio 

Muita podcasteja

Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin

Mikä on tiedon laadun yhteiskunnallinen merkitys ja miksi tiedon laatua tulee kehittää? Tilastokeskuksen Tiedon laatukehikko -hankkeen projektipäällikkö Essi Kaukonen sekä Tilastokeskuksen ylijohtaja Johanna Laiho-Kauranne keskustelevat tiedon laadun merkityksestä ja sen kehittämisestä erityisesti julkisten tietovarantojen näkökulmasta.
Podcast tukee Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanketta, jonka tavoitteena on edistää julkisen tiedon entistä laajempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä.

Kuuntele Laatuleima tiedolle – tiedon laatukriteereistä tukea tietoyhteiskunnan rakentamiseen

Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin -sarjan kaikki podcastit ja jaksojen tekstiversiot valtiovarainministeriön sivuilla

Päivitetty 20.12.2023