Tiedote 2.12.2009

Koottua tilastotietoa rakentamisesta ja asumisesta

Tilastokeskuksen julkaisema kokoomateos rakentamisen ja asumisen tilastoista on ilmestynyt. Rakentaminen ja asuminen -vuosikirja tarjoaa tilastotietoa katsausten, taulukoiden ja kuvioiden muodossa 20 aihealueelta. Kirja sisältää myös kansainvälistä vertailua.

Vuosikirjan sisältöä on uudistettu, ja siihen on lisätty uusia tilastoja. Myös rakentamisen ja asumisen verkkopalvelua on täydennetty: palveluun on lisätty kuukausittain päivittyvä osio talonrakentamisesta sekä vuosineljänneksittäin päivittyvä osio maa- ja vesirakentamisesta.

Poimintoja Rakentaminen ja asuminen -vuosikirjan sisällöstä:

  • Uudisrakentamisen pitkään kestänyt kasvu taittui vuonna 2008. Myönnetyt rakennusluvat kääntyivät laskuun jo vuoden 2007 lopulla ja rakennustöiden aloitukset vuoden 2008 alussa, mutta valmistuneiden uudisrakennusten määrä kasvoi vielä vuoden 2008 kolmannelle neljännekselle saakka.
  • Asuinrakennuksia aloitettiin vuonna 2008 yhteensä 10,6 miljoonan kuutiometrin verran, mikä on runsaan neljänneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Taloudellisen taantuman vaikutus rakennusalalla alkoi vuoden 2008 loppupuolella. Asunto-osakeyhtiöiden korjauksissa se näkyi jo vuoden 2008 tilastotiedoissa. Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset vähenivät viime vuonna noin 10 prosenttia edellisvuodesta. Korjausten arvoa vähensi erityisesti peruskorjausten runsaan neljänneksen lasku.
  • Rakentamisen kustannukset kohosivat vielä vuonna 2008 keskimäärin 3,9 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2007 vastaava luku oli 5,9 prosenttia. Palkankorotukset nostivat palkkakustannuksia 3,6 prosenttia, ja tarvikkeiden hinnat kallistuivat 3,7 prosenttia. Raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen halpeneminen alkoi vaikuttaa loppuvuodesta myös Suomessa ja osa tarvikehinnoista kääntyi laskuun.
  • Sekä talonrakentamisessa että maa- ja vesirakentamisessa työllisten määrä kasvoi vuonna 2008 edelliseen vuoteen verrattuna. Talonrakentamisessa työllisten määrän kasvu hidastui selvästi vuoden jälkipuoliskolla. Talonrakentaminen työllisti 140 000 ja maa- ja vesirakentaminen 44 000 henkeä vuonna 2008.
  • Vuonna 2008 tehtiin 70 245 asunto-osakekauppaa, mikä on yli 14 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asuntojen hintojen kehitys oli vuoden 2008 aikana hyvin kaksijakoinen. Hinnat nousivat alkuvuoden aikana 1,7 prosenttia, mutta laskivat loppuvuonna 5,6 prosenttia.

Lähde: Rakentaminen ja asuminen - Vuosikirja 2009. Tilastokeskus
Hinta kestotilauksena 74 euroa.

Lisätietoja: Anja Räisänen (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Tilaukset: Tilastokeskuksen myynti- ja asiakaspalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi
Vuosikirjan verkkopalvelun esittely: http://tilastokeskus.fi/rakas