Uutiset

2015

16.6.2015  Tieliikenneonnettomuustiedoille uusi tilastopalvelu
Tieliikenneonnettomuustiedoille on avattu uusi maksuton tilastopalvelu. Tietokantapohjainen palvelu tarjoaa käyttäjille uusia mahdollisuuksia tieliikenneonnettomuustietojen tarkasteluun esimerkiksi kuvioiden ja taulukkopoimintojen avulla.

15.6.2015  Päätoimialoista rakentaminen kasvaa nyt nopeimmin
Rakentamisen toimialan liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana yhteensä 5,1 prosenttia. Vuotta aiemmin kasvua oli vain 1,4 prosenttia. Alkuvuonna liikevaihto voimistui kaikilla rakentamisen toimialoilla. Maa- ja vesirakentaminen kasvoi lähes 11 prosenttia.

11.6.2015  Katsauksia alueelliseen kehitykseen
Väestö kasvoi viime vuonna suhteellisesti eniten Oulun ja Helsingin seutukunnissa. Väestön korkein keski-ikä oli Sottungassa. Tilastokeskuksen tuoreet Kuntakatsaus- ja Seutukunta- ja maakuntakatsaus -julkaisut tarjoavat tiivistetysti ja visuaalisesti nopean läpileikkauksen Suomen kunnista, seutukunnista ja maakunnista.

10.6.2015  Kirjastojen määrä puolittunut 35 vuodessa
Suomessa oli 790 yleistä kirjastoa vuonna 2014, kun vuonna 1980 niitä oli vielä yli 1 600. Vaikka kirjastojen määrä on vähentynyt, kirjastokokoelmat ovat kasvaneet. Viime vuonna kirjastoissa oli runsaat 33 miljoonaa kirjaa.

4.6.2015  Suomi-tietoa taskukoossa
Tilastokeskuksen juuri ilmestynyt Suomi lukuina on taskukokoon tiivistetty tietopaketti Suomesta ja suomalaisista. Julkaisu tarjoaa tilastojen ja graafisten kuvioiden muodossa keskeiset tiedot yhteiskunnasta.

27.5.2015  Joukkoviestintätilaston taulukkopaketti maksuttomana verkossa
Televisiota katselee tietokoneelta 44 prosenttia, älypuhelimelta 13 prosenttia ja tabletilta 17 prosenttia suomalaisista kotitalouksista. Televisiovastaanottimia suomalaisilla on yhteensä 3,9 miljoonaa. Muun muassa nämä tiedot löytyvät Tilastokeskuksen juuri julkaistusta joukkoviestintätilaston maksuttomasta taulukkopalvelusta.

25.5.2015  Avoimia paikkatietoaineistoja päivitetty
Tilastokeskus on päivittänyt avoimessa käytössä olevia paikkatietoaineistojaan. Saatavana on mm. väestöä kuvaavia perustietoja 1 km x 1 km- ja 5 km x 5 km -karttaruuduittain ja tilastointialueittain.

22.5.2015  Tieto&trendit-blogi: Onko ammatinvaihtoon pakko varautua?
"Lähes jokainen joutuu työuransa aikana vaihtamaan ammattia ja kouluttautumaan uudelleen". Usein toistettu väite ei saa tukea Tilastokeskuksen työolotutkimusten tuloksista, kirjoittaa tutkimuspäällikkö Anna-Maija Lehto blogikirjoituksessaan.

20.5.2015  Tutustu uudistettuun StatFin-tietokantaan
Tilastokeskuksen maksuton StatFin-tietokantapalvelu on uudistunut. Tietokannan alustana toimiva PX-Web-ohjelmisto on päivittynyt kokonaan uuteen versioon. Tämä mahdollistaa taulukoiden hyödyntämisen APIn eli rajapinnan kautta.

19.5.2015  Kyselyihin voi pian vastata myös verkossa
Tilastokeskus kerää vuosittain väestön elinoloihin liittyviä tietoja noin 200 000 kansalaiselta. Vuodesta 2016 alkaen Tilastokeskuksen kyselyihin on mahdollista vastata myös verkossa. (Tieto&trendit).

15.5.2015  Globalisaation vaikutukset talouteen ja tilastointiin
Mitä uusia haasteita globalisaatio nostaa esiin suomalaisessa taloudessa? Miten tilastot reagoivat yritystoiminnan murrokseen? Tilastokeskuksen kurssilla luodaan katsaus globalisaation ilmenemismuotoihin ja niiden seurantaan tilastojen avulla.

13.5.2015  Tilastovirastot vahvoilla tiedon yhdistämisessä
Hallinnollisten rekisteriaineistojen, haastattelututkimusten ja ison datan yhdistäminen on yksi tapa uudistaa ja tehostaa tilastointia. Kokemus rekisteriaineistoista tarjoaa Suomelle ja muille Pohjoismaille etulyöntiaseman verrattuna maihin, joissa ollaan riippuvaisia kyselyaineistoista. (Tieto&trendit)

12.5.2015  Rakennus- ja asuntotuotantotilaston tuotantokatko jatkuu – estimoituja tietoja julkaistaan 19.5.2015
Tammikuussa alkanut rakennus- ja asuntotuotantotilaston tuotantokatko jatkuu toistaiseksi. Tilastokeskus julkaisee kuitenkin 19.5.2015 estimoituja tietoja rakennus- ja asuntotuotannosta.

11.5.2015  Soveltuvatko kaupan kanta-asiakasrekisterit kulutuksen tilastointiin?
Kanta-asiakasrekisterit ovat yksi mahdollinen uusi tietolähde kotitalouksien kulutuksen tilastointiin. Niiden hyödyntäminen edellyttää kuitenkin monien käytännön ongelmien ja tietosuojatekijöiden ratkaisemista. (Tieto&trendit)

8.5.2015  Etsimme parasta tilastojuttua
Tilastokeskus järjestää 150-vuotisjuhlavuotenaan kilpailun parhaasta tilastoja hyödyntävästä lehtijutusta. Parhaan tilastojutun kirjoittaja saa 2 000 euron palkinnon.

7.5.2015  Äidit tilastoissa
Suomessa syntyi viime vuonna 57 232 lasta. Lapsista 145 syntyi yli 45-vuotiaille äideille. Äitienpäivän kunniaksi olemme koonneet tilastotietoja äideistä ja lapsiperheistä. 

5.5.2015  Tieto&trendit-blogi: Pääomaverojen osuus on Suomessa EU-keskiarvoa pienempi
Suomi verottaa kulutusta ja työtä enemmän kuin jäsenmaat keskimäärin. Sen sijaan pääomaan kohdistuvien verojen osuus on Suomessa huomattavasti EU-maiden keskiarvoa pienempi.

30.4.2015  Kansanedustajista 70 prosentilla korkeakouluasteen tutkinto
Korkeakouluasteen tutkinto on lähes 70 prosentilla eduskuntaan valituista. Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneita kansanedustajia on vain 3,5 prosenttia. Tilastokeskuksen tekemässä analyysissa tarkastellaan myös valittujen ja ehdokkaiden ikää, työ- ja perheasemaa sekä tulotasoa.

29.4.2015  Pääkaupunkiseudulla työmatka taittuu julkisilla puolessa tunnissa
Pääkaupunkiseudulla tehdään päivittäin yli miljoona työmatkaa. HSL:n Reittioppaan ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston avulla on mahdollista arvioida, miten kauan matkaan menisi, jos jokainen kulkisi työmatkansa julkisilla liikennevälineillä. Tyypillinen työmatka kestäisi julkisilla liikennevälineillä 34 minuuttia. (Tieto&trendit 2/2015)

28.4.2015  Vapputietoa
Mitä kuuluu suomalaiseen vappupöytään? Kuinka monta Vappua Suomessa on? Olemme koonneet yhteen vapun viettoon ja perinteisiin liittyvää tietoa.

24.4.2015  Palkat joustavat ammatin ja palvelussuhteen mukaan
Palkat eivät ole niin jäykkiä kuin usein kuulee väitettävän, eivätkä keskiarvopalkat kerro totuutta. Palkkahaitarit poikkeavat rajustikin alojen välillä. (Tieto&trendit-artikkeli)

22.4.2015  Miten tulonjakoa mitataan?
Tilastokeskuksen kurssilla perehdytään tulonjaon indikaattoreihin ja niiden tulkintaan. Kurssilla käsitellään myös tulonjaon kehitystä ja alueellisia tuloeroja maassamme sekä verrataan Suomen tilannetta muihin maihin.

21.4.2015  Nuoret naiset menestyivät "miehisissä" vaaleissa
Eduskunnan nuorekkuudesta vastaavat naiset. Alle 40-vuotiaista edustajista jo yli puolet on naisia, kirjoittaa Tilastokeskuksen asiantuntija Miina Keski-Petäjä Tieto&trendit-blogissa.

21.4.2015  Eduskuntavaalien tulokset karttoina ja kuvioina
Tilastokeskuksen maksuttomasta vaalikarttapalvelusta saa tietoa eduskuntavaaleista havainnollisesti karttoina ja kuvioina. Palvelussa voi tarkastella mm. äänestysaktiivisuutta, puolueiden kannatusta sekä valittujen ehdokkaiden ääniosuuksia eri aluetasoilla.

17.4.2015  Tieto&trendit-blogi: 777 metriä vaaliuurnille
Suurelle osalle äänioikeutetuista varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka on kävelyetäisyydellä. Linnuntietä mitattuna puolet kaikista äänestäjistä asuu alle 777 metrin päässä äänestyspaikasta, kirjoittaa Tilastokeskuksen asiantuntija Topias Pyykkönen.

16.4.2015  Tilastot kertovat työmarkkinoiden muutoksista
Tilastokeskuksen kurssi tarjoaa tietoa työoloissa ja työnteon muodoissa viime aikoina tapahtuneista muutoksista, naisten ja miesten työhön osallistumisesta sekä työelämän muutostrendeistä.

15.4.2015  Nuorten tilastoposterikilpailu ratkennut
Kansainvälisen tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailun Suomen finaali on ratkennut. Yläkoulusarjan voittajat ovat Helsingin Suomalaisesta yhteiskoulusta ja lukiosarjan voittajat Lauttakylän lukiosta Huittisista.

10.4.2015  Eduskuntavaalien ehdokkaat entistä korkeammin koulutettuja
Korkeakouluasteen tutkinto on lähes puolella eduskuntavaalien ehdokkaista, kun taas äänioikeutetuista vain noin 20 prosentilla. Vaaliehdokkaiden tausta-analyysissä on tarkasteltu myös ehdokkaiden ikää, työ- ja perheasemaa sekä tulotasoa.

9.4.2015  Tilastokeskuksessa avoinna johtajan virkoja
Eläköitymisten ja tehtävänmuutosten johdosta haemme ylijohtajaa ja tietohallintojohtajaa sekä kolmea tilastojohtajaa virastoomme. Avoimet virat eivät liity Tilastokeskuksen yt-neuvotteluihin.

2.4.2015  Pääsiäisaiheisia tilastoja
Kuinka paljon suomalaiset ostavat pääsiäiskukkia? Entä kuinka monta pääsiäiskorttia Suomessa lähetetään? Olemme koonneet pääsiäisen aikaan liittyviä tietoja ja tilastoja.

31.3.2015  Tilastokeskuksen yt-neuvottelujen perusteella 19 palvelussuhdetta päättyy
Tilastokeskus ilmoitti helmikuussa päättyneiden yt-neuvottelujen jälkeen valmistelevansa enintään 21 henkilön irtisanomista taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Irtisanottavien määräksi on nyt vahvistunut 7 henkilöä, 12 henkilön palvelussuhde päättyy muilla järjestelyillä.

27.3.2015 Yhä useampi eläkeläinen tekee työtä
Työssä käyvien 63–67-vuotiaiden eläkkeensaajien määrä on nelinkertaistunut 2000-luvulla. Tieto&trendit-artikkelissa tarkastellaan, missä ammateissa eläkeläiset työskentelevät.

25.3.2015  Rakennus- ja asuntotuotantotilaston julkaisukatko jatkuu
Tammikuussa alkanut rakennus- ja asuntotuotantotilaston julkaisukatko jatkuu toistaiseksi. Tilastokeskus ei ole voinut käynnistää tietojen julkaisemista vielä uudelleen, koska Väestörekisterikeskus ei ole pystynyt toimittamaan Tilastokeskukseen tilastojen tietolähteenä käytettäviä rakennusrekisteritietoja riittävän kattavasti.

23.3.2015  Museoautojen määrä kaksinkertaistunut 10 vuodessa
Tilastokeskuksen kokoamista kulttuuriperintötilastoista käy ilmi, että museorekisterissä olevia ajoneuvoja oli Suomessa viime vuoden lopussa jo yli 41 000, kun 10 vuotta aiemmin niitä oli runsaat 20 000.

19.3.2015  Pohjoismaissa 40 prosenttia kansanedustajista naisia
Pohjoismaisen tasa-arvojulkaisun mukaan Pohjoismaissa noin 40 prosenttia kansanedustajista on naisia, kun EU-maiden keskiarvo on 23 prosenttia. Ruotsissa naiskansanedustajien osuus on suurin, 45 prosenttia. Suomalaiskansanedustajista naisia on 42,5 prosenttia.

18.3.2015  Verohallinnon tilastot siirtyvät Tilastokeskukselle – jatkossa entistä kattavampia verotilastoja
Verohallinto ja Tilastokeskus ovat allekirjoittaneet sopimuksen Verohallinnon tilastotuotannon siirtymisestä Tilastokeskukselle. Verotilastot siirtyvät Tilastokeskukselle vaiheittain vuosien 2015 ja 2016 aikana. Ensimmäisenä Tilastokeskus ryhtyy tuottamaan kuukausittain julkaistavaa tilastoa verotulojen kehityksestä. (Verohallinnon tiedote)

13.3.2015  Palvelualan ja rakentamisen liikevaihto pk-yritysten varassa
Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen valossa palvelualan liikevaihto kasvoi viime vuonna 2,8 prosenttia ja rakentamisen liikevaihto 2,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Molemmilla toimialoilla kasvu oli pelkästään pienten ja keskisuurten yritysten varassa.

11.3.2015  Tieto&trendit-blogi: Entä jos kaikki polkisivat töihin?
Pääkaupunkiseudulla joka toinen pyöräilisi töihin puolessa tunnissa, kirjoittaa Tilastokeskuksen menetelmäasiantuntija Pasi Piela blogikirjoituksessaan. Tieto perustuu Liikenneviraston Digiroadia hyödyntäviin laskelmiin ja väestötilastojen tietovarastoon.

10.3.2015  Tilastokeskuksen tilastoille hyvä arvosana eurooppalaiselta arviointiryhmältä
Tänä vuonna 150 vuotta täyttävän Tilastokeskuksen tilastotuotanto todetaan eurooppalaisten asiantuntijoiden arviointiraportissa laadukkaaksi ja luotettavaksi. Suomen erityisenä vahvuutena pidetään tilastontuottajien puolueettomuutta ja kansalaisten luottamusta tilastoihin.

5.3.2015  Tieto&trendit-blogi: Nollatuntisopimukset – epävarmuutta vai toivottua joustoa?
Kenelle käy nollatuntisopimus, kysyy erikoistutkija Anna Pärnänen työvoimatutkimuksen tuloksiin pohjaavassa blogikirjoituksessaan.

25.2.2015  Tutustu tutkimusaineistojemme etäkäyttöön verkkokurssilla
Tilastokoulun Tutkimusaineistot etäkäytössä -verkkokurssilla esitellään yksikkötason tutkimusaineistot ja SISU-mikrosimulointimalli. Kurssi antaa ohjeita tietosuojasta, aineistojen käyttöluvista sekä etäkäytöstä. Kaikille avoin kurssi sopii myös kokeneemmille käyttäjille.

23.2.2015  Riittävä toimeentulo takaa hyvinvointia
Erilaiset elämänlaadun mittarit täydentävät talouskasvuindikaattoreita hyvinvoinnin kuvaajana. Tilastokeskuksen tulo- ja elinolotutkimuksessa on tarkasteltu subjektiivisten hyvinvointia koskevien kysymysten avulla hyvinvoinnin ja toimeentulon välisiä yhteyksiä. Tuloksista käy ilmi, että toimeentulolla on selvä yhteys koettuun hyvinvointiin. 

17.2.2015  Tiedotustilaisuus talouden kehityksestä vuonna 2014
Tilastokeskus julkistaa kansantalouden tilinpidon ennakkotiedot vuoden 2014 talouskehityksestä tiedotustilaisuudessa 2.3.2015 klo 9.

16.2.2015  Tilastokeskuksen yt-neuvottelut päättyneet
Tilastokeskuksen yt-neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena Tilastokeskus harkitsee korkeintaan 21 henkilön irtisanomista. Neuvottelujen käynnistyessä irtisanomistarpeeksi arvioitiin 45 henkilöä.

12.2.2015  Kaupan myynnin lasku jatkui vuonna 2014
Kaupan liikevaihto jatkoi laskuaan myös vuonna 2014, jolloin liikevaihto supistui 0,7 prosenttia edellisvuodesta. Myynnin lasku oli kuitenkin pienempi kuin vuonna 2013. Kaupan myynti on vähentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 2012 jälkimmäiseltä puoliskolta saakka.

10.2.2015  Paras tilastojuttu palkitaan
Tilastokeskus järjestää 150-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi kilpailun parhaasta tilastoja hyödyntävästä lehtijutusta. Kilpailuaika on 1.1.–14.8.2015. Parhaan tilastojutun kirjoittaja saa 2 000 euron palkinnon.

6.2.2015  Ammattirakenteen muutos on nostanut keskiansioita valtiolla
Palkansaajarakenteen muutokset vaikuttavat eri tavoilla ansioiden kehitykseen eri aloilla. Valtiolla asiantuntijapainotteisempien tehtävien osuuden kasvu on viime vuosina johtanut muita sektoreita nopeampaan keskiansioiden nousuun. (Tieto&trendit-artikkeli)

5.2.2015  Rakennus- ja asuntotuotantotilaston tuottaminen keskeytyy
Tilastokeskus keskeyttää rakennus- ja asuntotuotantotilaston tietojen tuottamisen toistaiseksi. Tietoja ei voida tuottaa ja julkaista, koska Väestörekisterikeskus ei pysty toimittamaan tilastojen tietolähteenä käytettäviä rakennusrekisteritietoja. Tilasto palautetaan tuotantoon heti, kun voidaan varmistua julkaistavien tietojen laadusta.

3.2.2015  Talous ja hyvinvointi teemana seminaarissa
Tilastokeskus järjestää 23.2.2015 Talous ja hyvinvointi -seminaarin, jossa käsitellään. mm. talouskasvun edellytyksiä, edistyksen ja hyvinvoinnin mittaamista sekä sosiaalisten suhteiden muuttumista. Samalla julkistetaan ensimmäinen numero uudesta aikakausjulkaisusta Tieto&trendit ‒ talous- ja hyvinvointikatsaus.

2.2.2015  Kaupan kehitys alavireistä valtaosassa maakuntia
Tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihto supistui vuoden 2014 tammi-syyskuussa koko maassa 0,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Myönteisimmin kauppa kehittyi Pirkanmaalla, jossa liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia.

29.1.2015  Tilastokeskuksen verkkosivut ovat uudistuneet
Tilastokeskuksen verkkosivujen ulkoasu ja etusivun rakenne ovat uudistuneet. Uudistuksen tavoitteena on parantaa keskeisten tietojen löydettävyyttä sivuillamme. Uudistetut sivut soveltuvat myös entistä paremmin käytettäväksi erilaisilla päätelaitteilla.

27.1.2015  Tuomioistuintilastoja lakkautetaan
Tilastokeskus lopettaa tuomioistuinten ratkaisuja koskevien tilastojen tuotannon ja julkaisemisen vuonna 2015. Lakkauttamisen syynä on, ettei tilastojen tuottamiseen ole löytynyt tarvittavaa rahoitusta.

26.1.2015  Avoin tieto tilastotoimessa
Tilastokeskus järjestää 5.2.2015 seminaarin Avoin tieto ja tilastotoimi. Maksuttoman seminaarin aiheita ovat mm. kokemukset tiedon avaamisesta julkishallinnossa sekä avoimen tiedon käyttö datajournalismissa.

23.1.2015  Tieto&trendit-blogi: Kärsiikö Suomi ylikoulutuksesta?
Jotta ylikoulutuksesta tai koulutusinflaatiosta voitaisiin puhua, pitäisi osoittaa, että Suomessa koulutetaan turhaan sairaanhoitajia tai tradenomeja, kirjoittaa Tilastokeskuksen tutkimuspäällikkö Anna-Maija Lehto blogikirjoituksessaan.

22.1.2015  Tarkempaa tietoa julkisyhteisöistä
Tilastokeskus on julkaissut luettelon, josta löytyvät kaikki julkisyhteisöihin luokiteltavat yksiköt. Luokitustietojen julkaisemisella parannetaan julkista taloutta kuvaavien tilastojen läpinäkyvyyttä.

15.1.2015  Etusivumme uudistuu
Tilastokeskuksen etusivu uudistuu sekä ulkoasultaan että rakenteeltaan tammi-helmikuun vaihteessa. Uudella etusivulla esitetään vanhoja palveluita uudella tavalla ja niiden lisäksi tulee kokonaan uusia palveluosioita.

14.1.2015  Postinumeroalueittainen tieto avautuu
Tilastokeskus tarjoaa postinumeroalueittaista tietoa veloituksetta kaikkien käyttöön. Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto -kokonaisuus sisältää kartta-aineistoja ja monipuolisen tilastoaineiston.

9.1.2015  Tilastojulkistukset myöhässä 9.1.2015
Teknisten ongelmien takia tämän päivän tilastojulkistukset ovat myöhässä. Pyrimme julkaisemaan ne mahdollisimman pian.

8.1.2015  Tieto&trendit-blogi: Toimivat bensamarkkinat piristävät taloutta
Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on laskenut viime kesästä yli 50 prosenttia. Tällä kertaa kaikki osapuolet – jalostamot, öljy-yhtiöt sekä jakeluyhtiöt – ovat hinnoitelleet hinnan laskun bensan hintaan kiitettävän nopeasti, kirjoittaa Tilastokeskuksen hinta-asiantuntija Ilkka Lehtinen blogissaan.

8.1.2015  Lisää tilasto-osaamistasi
Tilastokeskus tarjoaa yhden päivän tehokursseja ajankohtaisista aiheista. Kevätkauden kursseilla perehdytään mm. kulutuksen trendeihin, työmarkkinoiden rakenteisiin, tulonjaon kehitykseen ja asuntomarkkinoiden tilaan.

8.1.2015  Tietokantataulukoiden päivittymisessä ongelmia
StatFin-tietokantataulukoiden päivittymisessä on teknisiä ongelmia. Pyrimme korjaamaan tilanteen mahdollisimman pian.

2.1.2015  Tiesitkö tämän? Tiedettä Kampissa
Mitä muumimukilla, aurinkopaneelilla, leivällä, kirveellä tai lumilaudalla on tekemistä tieteen kanssa? Tilastokeskus osallistuu 7.–8.1. Tiedettä Kampissa -tapahtumaan, jossa lähestytään tiedettä arjen esineiden kautta.

_____________

 


Päivitetty 16.6.2015