Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kaupan liikevaihto jatkoi laskuaan vuonna 2014

Koko kaupan (TOL G) myynti jatkoi laskuaan myös vuonna 2014, kun liikevaihto supistui 0,7 prosenttia vuodesta 2013. Laskua kertyi kuitenkin vähemmän kuin vuonna 2013, jolloin myynti laski 3,2 prosenttia vuodesta 2012. Myynnin laskeva kehitys on jatkunut yhtäjaksoisesti vuoden 2012 jälkimmäiseltä puoliskolta lähtien. Ennen nykyistä laskukautta myynti supistui viimeksi vuonna 2009, mutta tuolloin lasku jäi noin vuoden mittaiseksi.

Koko kaupan myynnin kehitys vuosineljänneksittäin 2007–2014, %

Koko kaupan myynnin kehitys vuosineljänneksittäin 2007–2014, %

Alkuvuonna 2014 koko kaupan liikevaihto supistui vain hieman, kun tammi-kesäkuussa vähennystä kertyi 0,3 prosenttia edellisvuodesta. Kolmannellakin neljänneksellä myynti pysytteli miltei edellisvuoden tasolla (-0,1 %), mutta vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto laski 2,2 prosenttia vuoden 2013 loka-joulukuusta. Vuoden viimeisen neljänneksen laskun taustalla oli erityisesti tukkukaupan sekä vähittäiskaupan kehitys.

Liikevaihdon vuosimuutokset kaupan toimialoilla

Toimiala I/2014 II/2014 III/2014 IV/2014 I-IV/2014
Kauppa yhteensä -0,3 -0,2 -0,1 -2,2 -0,7
Autokauppa (11,9 %) 1) 8,9 -0,2 0,6 0,9 2,4
Tukkukauppa (56,8 %) 1) -1,9 0,0 0,3 -3,1 -1,2
Vähittäiskauppa (31,3 %) 1) -0,7 -0,6 -1,0 -1,7 -1,0
1) Luku kuvaa yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaista toimialan osuutta kaupan kokonaisliikevaihdosta vuonna 2013.

Kaupan alan konkurssien määrä kasvoi

Vaikka koko taloudessa vireille pantujen konkurssien määrä väheni vuonna 2014, niin kaupan toimialalla konkurssiin haettujen yritysten määrä jatkoi edelleen kasvuaan. Vuonna 2014 kaupan toimialalla pantiin vireille 611 konkurssia, mikä on liki 6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Henkilöstöä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli 1 969, mikä on kuitenkin miltei 13 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013.

Konkurssiin haettujen yritysten määrä kaupan toimialoilla vuosina 2013 ja 2014

Konkurssiin haettujen yritysten määrä kaupan toimialoilla vuosina 2013 ja 2014

Vähittäiskaupan myynnin lasku kiihtyi loppuvuonna

Vähittäiskaupan (TOL 47) myynti laski vuonna 2014 jokaisella neljänneksellä, jolloin koko vuonna myynti oli 1,0 prosenttia edellisvuotta pienempi. Kuluttajien luottamus talouteen heijastuu vähittäiskaupan kehitykseen. Kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus olikin edelleen vuonna 2014 pitkän ajan keskiarvonsa alapuolella.

Tammi-maaliskuussa vähittäiskaupan myynti väheni 0,7 prosenttia edellisvuodesta. Toisella neljänneksellä kehitys jatkui vastaavanlaisena myynnin supistuttua 0,6 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä myynti laski edelleen prosentin. Viimeisellä neljänneksellä laskuvauhti kuitenkin kiihtyi, kun myynti supistui 1,7 prosenttia edellisvuodesta. Viimeisen neljänneksen laskun taustalla oli sekä marraskuun voimakas lasku että vähittäiskaupalle tärkeän joulumyynnin jääminen selvästi edellisvuotta pienemmäksi.

Myös hintojen nousu vähittäiskaupassa on hiipunut viimevuosina. Vuoden 2014 toisella ja viimeisellä neljänneksellä vähittäiskaupan hinnat jopa laskivat vuoden 2013 vastaaviin neljänniksiin verrattuna. Edes vuonna 2009, jolloin vähittäiskaupan liikevaihdon lasku oli syvempää, hinnat eivät kääntyneet laskuun. Hintakehityksestä johtuen vähittäiskaupan myynnin määrä on toisinaan kehittynyt positiivisemmin kuin vähittäiskaupan liikevaihto.

Vähittäiskaupan myynnin arvon, määrän ja hintojen kehitys vuosineljänneksittäin 2007–2014, %

Vähittäiskaupan myynnin arvon, määrän ja hintojen kehitys vuosineljänneksittäin 2007–2014, %

Vuonna 2012 hinnat kasvoivat vähittäiskaupassa vielä yli kahden prosentin vuosivauhtia, mutta vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä hintojen kehitys hidastui kasvun ollessa vuonna 2013 keskimäärin vain 1,1 prosenttia vuodentakaisesta. Vuonna 2014 vähittäiskaupan hinnat pysyivät lähes edellisvuoden tasolla, sillä kasvua kertyi vuositasolla vain 0,2 prosenttia vuodesta 2013.

Vähittäiskaupassa haettiin 255 yritystä konkurssiin vuoden 2014 aikana. Näin ollen konkurssien määrä kasvoi 4,5 prosenttia vuodesta 2013. Henkilöstön määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä kuitenkin laski huomattavasti. Vuonna 2014 konkurssiin haetuissa yrityksissä työskenteli 960 henkilöä, mikä oli 384 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2013.

Tukkukaupan myynti supistui 1,2 prosenttia

Tukkukaupan (TOL 46) myynti supistui vuonna 2014 kaiken kaikkiaan 1,2 prosenttia vuodesta 2013. Tukkukauppa on suhdanneherkin kaikista kaupan toimialoista, sillä se myy tuotteitaan myös muun muassa teollisuuden tarpeisiin. Tukkukauppa on liikevaihdoltaan myös suurempi kuin vähittäis- tai autokauppa, jolloin sen kehitys vaikuttaa myös koko kaupan kehitykseen voimakkaimmin.

Ensimmäisellä neljänneksellä myynti supistui 1,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Huhti-syyskuussa tukkukaupan myynti pysytteli edellisvuotta vastaavalla tasolla ja kasvoi kolmannella neljänneksellä 0,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Loka-joulukuussa tukkukaupan myynti kuitenkin laski taas voimakkaammin myynnin ollessa 3,1 prosenttia edellisvuoden viimeistä neljännestä pienempi.

Tukkukaupassa vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi 1,9 prosenttia. Vuonna 2014 konkurssiin haettiin 215 yritystä, kun vuonna 2013 vastaava luku oli 211.

Autokaupan myynti edellisvuotta positiivisempaa

Autokaupassa (TOL 45) kehitys oli tukku- ja vähittäiskauppaa positiivisempaa, kun myynti kasvoi vuonna 2014 kokonaisuudessaan 2,4 prosenttia vuodesta 2013. Myös moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit lisääntyivät Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 aikana 1,2 prosenttia vuodesta 2013. Autokaupan kehitys parani huomattavasti vuodentakaiseen verrattuna, sillä vuonna 2013 autokaupan myynti laski 14,9 prosenttia vuodesta 2012. Vuoden 2013 heikkoon kehitykseen tosin vaikutti osaltaan vuonna 2012 voimaantullut autoveromuutos.

Autokaupan myynti kasvoi erityisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kun myynti oli miltei 9 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Toisella neljänneksellä myynti supistui hieman (-0,2 %), mutta kääntyi takaisin kasvuun taas heinä-syyskuussa, kun liikevaihto lisääntyi 0,6 prosenttia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvu jatkui edelleen myynnin parannuttua 0,9 prosenttia vuoden 2013 loka-joulukuusta.

Autokaupassa konkurssiin haettiin 15,6 prosenttia enemmän yrityksiä kuin vuonna 2013. Näin ollen konkurssi pantiin vireille 141 yrityksessä, joissa työskenteli 408 henkilöä.


Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 12.02.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. joulukuu 2014, Kaupan liikevaihto jatkoi laskuaan vuonna 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klv/2014/12/klv_2014_12_2015-02-12_kat_001_fi.html