Nyheter

2015

4.6.2015  Finland i fickformat
Statistikcentralens nyutkomna Finland i siffror är ett infopaket i fickformat med fakta om Finland och finländarna. Också internationella jämförelseuppgifter ingår.

25.5.2015  Det öppna geodatamaterialet har uppdaterats
Statistikcentralen har uppdaterat geodatamaterial som står till allmänt förfogande. Tillgängligt finns bl.a. primäruppgifter om befolkningen per kartruta på 1 km x 1 km och 5 km x 5 km samt efter statistikområde.

20.5.2015  Bekanta dig med den förnyade databasen StatFin
Statistikcentralens avgiftsfria databastjänst StatFin har förnyats. Programmet PX-Web, som fungerar som databasens plattform, har uppdaterats till en helt ny version. Detta möjliggör utnyttjande av tabellerna via API, dvs. gränssnittet.

12.5.2015  Fortfarande avbrott i produktionen av statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen – estimerade uppgifter publiceras 19.5.2015
Avbrottet i produktionen av statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen som började i januari fortsätter tills vidare. Statistikcentralen publicerar dock 19.5.2015 estimerade uppgifter om byggnads- och bostadsproduktionen.

8.5.2015  Vi söker bästa statistikartikel
Statistikcentralen anordnar med anknytning till 150-årsjubileet en tävling om bästa tidningsartikel där man utnyttjar statistik. Priset för bästa artikel är 2 000 euro.

30.4.2015  Sjuttio procent av riksdagsledamöterna har examen på högskolenivå
Nästan 70 procent av de invalda har examen på högskolenivå. Examen på grundnivå har bara 3,5 procent av riksdagsledamöterna.

21.4.2015  Resultaten från riksdagsvalet som kartor och figurer
Statistikcentralens avgiftsfria webbtjänst med valkartor tillhandahåller uppgifter om riksdagsvalet med hjälp av åskådliga kartor och figurer. I webbtjänsten kan du bl.a. studera valdeltagandet, partiernas väljarstöd och de invalda kandidaternas röstandelar efter områdesnivå.

15.4.2015  Statistikpostertävlingen för unga avgjord
Den finländska finalen i den internationella statistiktävlingen i att läsa och använda statistik är avgjord. Vinnarna bland högstadierna kommer från Helsingin Suomalainen yhteiskoulu, medan eleverna från Lauttakylän lukio i Huittinen segrade bland gymnasierna.

10.4.2015  Riksdagsvalskandidaterna har allt högre utbildning
Nästan hälften av kandidaterna i riksdagsvalet har högskoleexamen, men bara omkring 20 procent av de röstberättigade. I bakgrundsanalysen av kandidaterna i valet har man också granskat kandidaternas ålder, sysselsättning och familjeställning samt inkomstnivå.

9.4.2015  Direktörstjänster lediga vid Statistikcentralen
På grund av pensioneringar och omorganisering av uppgifter söker vi en överdirektör, en ICT-direktör samt tre statistikdirektörer till vårt ämbetsverk. De lediga tjänsterna har inte anknytning till Statistikcentralens sa-förhandlingar.

31.3.2015  Statistikcentralens sa-förhandlingar ledde till att 19 anställningsförhållanden upphör
Efter sa-förhandlingarna som avslutades i februari meddelade Statistikcentralen att man förbereder uppsägning av högst 21 personer på basis av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker. Antalet personer som sägs upp har nu fastställts till 7 och 12 personers anställningsförhållande upphör via andra arrangemang.

25.3.2015  Fortfarande avbrott i publiceringen av statistik över byggnads- och bostadsproduktionen
Avbrottet i publiceringen av statistik över byggnads- och bostadsproduktionen som började i januari fortsätter tills vidare. Statistikcentralen har inte kunnat ta upp publiceringen av uppgifter på nytt, eftersom Befolkningsregistercentralen inte tillräckligt täckande har kunnat leverera de byggnadsregisteruppgifter till Statistikcentralen som används som datakälla.

18.3.2015  Skatteförvaltningens statistikuppgifter flyttas till Statistikcentralen – i fortsättningen ännu mer täckande skattestatistik
Skatteförvaltningen och Statistikcentralen har undertecknat ett avtal om att flytta över Skatteförvaltningens statistikproduktion till Statistikcentralen. Skattestatistiken flyttas till Statistikcentralen gradvis under åren 2015 och 2016. Statistikcentralen inleder med månatligen publicerad statistik över utvecklingen av skatteintäkterna. (Skatteförvaltningens meddelande)

10.3.2015  Statistikcentralens statistik fick goda vitsord av en europeisk utvärderingsgrupp
Statistikproduktionen vid Statistikcentralen, som i år fyller 150 år, är högklassig och pålitlig enligt en utvärderingsrapport som sammanställts av europeiska sakkunniga. Statistikproducenternas opartiskhet och medborgarnas förtroende för statistiken anses vara Finlands särskilda styrka.

17.2.2015  Presskonferens om den ekonomiska utvecklingen år 2014
Statistikcentralen publicerar de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna gällande den ekonomiska utvecklingen år 2014 under presskonferensen 2.3.2015 kl. 9.

16.2.2015  Statistikcentralens sa-förhandlingar är avslutade
Statistikcentralens sa-förhandlingar har avslutats. Som ett slutresultat av förhandlingarna överväger Statistikcentralen uppsägning av högst 21 personer. Då förhandlingarna startade bedömde man att uppsägningsbehovet var 45 personer.

10.2.2015  Den bästa statistikartikeln belönas
Statistikcentralen ordnar en tävling om bästa artikel där man utnyttjar statistik. Tävlingen ordnas 150-årsjubileet till ära. Tävlingstiden är 1.1–14.8.2015. Priset för bästa artikel är 2 000 euro.

5.2.2015  Framställningen av statistik över byggnads- och bostadsproduktionen avbryts
Statistikcentralen avbryter tills vidare produktionen av uppgifter om statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen. Uppgifterna kan inte produceras och publiceras, eftersom Befolkningsregistercentralen (BRC) inte kan leverera de byggnadsregisteruppgifter som används som datakälla för statistiken. Statistiken börjar produceras igen när kvaliteten på uppgifterna kan säkerställas.

29.1.2015  Statistikcentralens webbplats har förnyats
Statistikcentralens webbplats har fått ny layout och förstasidans struktur har förnyats. Syftet med förnyelsen är att göra det enklare att hitta centrala uppgifter på våra sidor. De förnyade sidorna lämpar sig också bättre än tidigare att användas på olika typer av terminalutrustning.

27.1.2015  Domstolsstatistik läggs ned
År 2015 lägger Statistikcentralen ned produktionen och publiceringen av statistikgrenar som gäller domstolars avgöranden. Orsaken till nedläggningen är att ingen finansiering har kunnat hittas för produktionen av statistikgrenarna.

15.1.2015  Vår förstasida förnyas
Statistikcentralens förstasida förnyas vid månadsskiftet januari–februari. Det gäller både förstasidans layout och dess struktur. På den nya förstasidan visas tjänsterna på ett nytt sätt och dessutom kompletteras sidan med helt nya avsnitt om olika tjänster.

14.1.2015  Data efter postnummerområde öppnas
Statistikcentralen tillhandahåller avgiftsfri data efter postnummerområde som är tillgänglig för alla. Öppen data efter postnummerområde, Paavo, innehåller kartmaterial och mångsidigt statistikmaterial.

9.1.2015  Offentliggörandena försenade 9.1.2015
På grund av tekniska fel blir offentliggörandena försenade. Vi försöker publicera dem så snart som möjligt.

8.1.2015  Problem vid uppdateringen av databastabellerna
Vi har för närvarande tekniska problem vid uppdateringen av StatFin-databastabellerna. Vi försöker åtgärda problemen så snart som möjligt.

_____________

 


Senast uppdaterad 4.6.2015