Nyheter 16.2.2015

Statistikcentralens sa-förhandlingar är avslutade

Statistikcentralens sa-förhandlingar som inleddes i december 2014 har avslutats. Utgående från förhandlingarna överväger Statistikcentralen uppsägning av högst 21 personer. Då förhandlingarna startade bedömde man att uppsägningsbehovet var 45 personer.

Behovet att minska arbetskraften är fortfarande totalt 70 årsverken. Största delen av sparmålet kan man uppnå via pensioneringar samt frivilliga åtgärder såsom byte av semesterpengar. Som ett slutresultat av de förda förhandlingarna överväger Statistikcentralen uppsägning av högst 21 personer. Det slutliga antalet minskningar och hur de inriktas klarnar under mars 2015.

Bakom sa-förhandlingarna ligger en väsentlig åtstramning av finansieringen av Statistikcentralens verksamhet sedan år 2014. De redan genomförda sparåtgärderna med anknytning till olika delområden av verksamheten, såsom nedläggning av statistikgrenar, är inte tillräckliga för att kompensera finansieringsunderskottet.

Förfrågningar: generaldirektör Marjo Bruun 029 551 2565, förnamn.efternamn@stat.fi

 

Meddelande 9.12.2014: Statistikcentralen inleder sa-förhandlingar om behovet av personalminskning