Aktualitetstjänster

Nyheter

 • Beställ nyheter om nya statistikuppgifter, produkter och tjänster samt andra aktuella ärenden till din e-post. Du får ett meddelande genast då uppgifterna har publicerats.

Statistikkalendariet

 • Statistikkalendariet innehåller uppgifter om statistik och publikationer som kommer att publiceras under året.

Sociala medier

 • Vårt Twitter-konto ger information om statistisk information som nyss publicerats.
 • Statistikdoktorn på Facebook ger råd i problemsituationer och ger tips om nya publikationer, produkter och aktuella evenemang (på finska).
 • Statistikcentralen som organisation och ett flertal av våra experter finns också på LinkedIn.
 • Expertartiklarna och aktualitetsbloggarna i Tieto&trendit (på finska) analyserar utvecklingen av ekonomin, samhället och omvärlden i ljuset av statistik- och forskningsinformation.
 • Vi delar presentationer via Slideshare-tjänsten från evenemang vid Statistikcentralen och dessutom presentationer som våra experter hållit någon annanstans. 
 • Vi publicerar bilder på Statistikcentralens verksamhet och olika evenemang på vårt Instagram-konto.
 • Information om Statistikcentralen finns också på Wikipedia.
 • Du kan dela material som finns på Statistikcentralens webbsidor med hjälp av some-knappen som finns nedan.

Statistikcentralens kommunikation upprätthåller och utvecklar konton i sociala medier. Utöver kommunikationen deltar redaktionen för publikationen Tieto&trendit i upprätthållandet av dessa konton. Vi kommunicerar i sociala medier huvudsakligen vardagar under tjänstetid.

Vänligen kom ihåg reglerna för god nätetikett. Vi tar bort osakliga, hotfulla och rasistiska kommentarer. Också meddelanden och kommentarer som kränker den personliga integriteten eller på annat sätt bryter mot lagen tas bort.

RSS-flöden

 • Med hjälp av RSS-flöden kan du följa med publiceringen av ny statistisk information och andra aktuella uppdateringar på vår webbplats.

Informationstjänst

 • Informationstjänsten hjälper till att hitta statistisk information och sakkunniga, besvarar frågor som gäller statistik och tillhandahåller rådgivning om Statistikcentralens tjänster.
 • info@stat.fi, tfn 029 551 2220
 • Blanketten Fråga om statistik

Kommunikation

 • viestinta@stat.fi, fornamn.efternamn@stat.fi
 • kommunikationschef Mervi Ukkonen, tfn 029 551 2235
 • nyhetstjänster: kommunikationsexpert Jaana Majalahti, tfn 029 551 3251, kommunikationsexpert Erja Seppänen, tfn 029 551 2569
 • evenemang och visit: evenemangskoordinator Leila Kaunisharju, tfn 029 551 6369