Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Fortfarande avbrott i produktionen av statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen – estimerade uppgifter publiceras 19.5.2015

Avbrottet i produktionen av statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen som började i januari fortsätter tills vidare. Statistikcentralen publicerar dock 19.5.2015 estimerade uppgifter om byggnads- och bostadsproduktionen. Uppgifterna publiceras om bygglov som beviljats efter olika användningssyfteklasser, påbörjade byggprojekt och volymen av nybyggnad.

Statistikcentralen har inte kunnat ta upp produktionen av statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen på nytt, eftersom Befolkningsregistercentralen inte har kunnat leverera tillräckligt täckande uppgifter av de byggnadsregisteruppgifter som används som datakälla. Statistikcentralen och BRC har samarbetat intensivt för att lösa problemen, men materialet är ännu bristfälligt i fråga om flera kommuner.

Statistikcentralen korrigerar metodmässigt bristerna i materialet och publicerar 19.5 estimerade uppgifter för november–mars. När det gäller produktionen av statistiken övergår man till normal månatlig publicering genast då dataleveranserna och systemen börjar fungera.

Förfrågningar: Mira Kuussaari tfn 029 551 3538

 

 


Senast uppdaterad 7.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/ras_2015-05-07_uut_001_sv.html