Nyheter 10.2.2015

Tävling om bästa statistikartikel

Statistikcentralen ordnar en tävling om bästa artikel där man utnyttjar statistik. Tävlingen ordnas 150-årsjubileet till ära. Tävlingstiden är 1.1–14.8.2015.

Deltagande i tävlingen

Man kan delta i tävlingen med en egen artikel eller anmäla någon annans artikel till tävlingen. Det är också möjligt att delta med flera tävlingsbidrag. Artiklarna ska vara publicerade i Finland antingen i tryckt form eller i en webbtidning under perioden 1.1–14.8.2015.

Delta genom att skicka tävlingsbidraget till Statistikcentalen per e-post viestinta@stat.fi antingen som pdf-version eller som en länk. Bidraget kan också skickas som pappersversion till adressen Statistikcentralen, Kommunikationen, PB 3C, 00022 STATISTIKCENTRALEN (skriv "Paras tilastojuttu -kilpailu" på kuvertet).

Tävlingsbidraget ska vara hos oss senast 31.8.2015.

Artiklar som publicerats i någon av Statistikcentralens tidningar eller som skrivits av någon anställd vid Statistikcentralen kan inte delta i tävlingen.

Val av vinnare

Vinnaren väljs av en tävlingsjury som Statistikcentralen utser.

Följande faktorer inverkar på bedömningen av artikeln:

  • statistiken har en betydande roll i artikeln
  • artikeln är intressant, samhälleligt effektfull och för fram ny information
  • statistiken används på ett innovativt och överskådligt sätt
  • artikeln ökar förståelsen av statistik och hur statistik kan användas.

I tävlingen har längden på artikeln eller artikeltypen inte begränsats.

Pris

Tävlingspriset är 2 000 euro (skattepliktigt). Priset delas ut till skribenten/skribenterna i samband med Statistikcentralens jubileumsevenemang för inbjudna gäster på Ständerhuset i Helsingfors den 29 oktober 2015. Statistikcentralen grundades den 4 oktober1865.

Mera information om tävlingen

Erja Seppänen, tfn 029 551 2569
förnamn.efternamn@stat.fi