Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Nyheter 10.2.2015

Tävling om bästa statistikartikel

Statistikcentralen ordnar en tävling om bästa artikel där man utnyttjar statistik. Tävlingen ordnas 150-årsjubileet till ära. Tävlingstiden är 1.1–14.8.2015.

Deltagande i tävlingen

Man kan delta i tävlingen med en egen artikel eller anmäla någon annans artikel till tävlingen. Det är också möjligt att delta med flera tävlingsbidrag. Artiklarna ska vara publicerade i Finland antingen i tryckt form eller i en webbtidning under perioden 1.1–14.8.2015.

Delta genom att skicka tävlingsbidraget till Statistikcentalen per e-post viestinta@stat.fi antingen som pdf-version eller som en länk. Bidraget kan också skickas som pappersversion till adressen Statistikcentralen, Kommunikationen, PB 3C, 00022 STATISTIKCENTRALEN (skriv "Paras tilastojuttu -kilpailu" på kuvertet).

Tävlingsbidraget ska vara hos oss senast 31.8.2015.

Artiklar som publicerats i någon av Statistikcentralens tidningar eller som skrivits av någon anställd vid Statistikcentralen kan inte delta i tävlingen.

Val av vinnare

Vinnaren väljs av en tävlingsjury som Statistikcentralen utser.

Följande faktorer inverkar på bedömningen av artikeln:

  • statistiken har en betydande roll i artikeln
  • artikeln är intressant, samhälleligt effektfull och för fram ny information
  • statistiken används på ett innovativt och överskådligt sätt
  • artikeln ökar förståelsen av statistik och hur statistik kan användas.

I tävlingen har längden på artikeln eller artikeltypen inte begränsats.

Pris

Tävlingspriset är 2 000 euro (skattepliktigt). Priset delas ut till skribenten/skribenterna i samband med Statistikcentralens jubileumsevenemang för inbjudna gäster på Ständerhuset i Helsingfors den 29 oktober 2015. Statistikcentralen grundades den 4 oktober1865.

Mera information om tävlingen

Erja Seppänen, tfn 029 551 2569
förnamn.efternamn@stat.fi