Nyheter 14.1.2015

Data efter postnummerområde öppnas

Statistikcentralen tillhandahåller avgiftsfri data efter postnummerområde som är tillgänglig för alla. Öppen data efter postnummerområde, Paavo, innehåller kartmaterial och mångsidigt statistikmaterial.

Materialen kan hämtas från Statistikcentralens gränssnitt för geografisk information samt via Paikkatietoikkuna (geodatafönster). Användningen kräver ingen registrering. Statistikmaterialet är också tillgängligt via PX-Web-tjänsten.

Bekanta dig med det öppnade Paavo-materialet.

Nedan några exempel på datainnehållet i Paavo.

Flest invånare 20100 Åbo centrum 25 398 personer
Flest 0-2-åringar 00980 Södra Nordsjö 880 personer
Flest personer med högre högskoleexamen 02160 Westend 40,2 %
Största andel studerande av befolkningen 02150 Otnäs 37,4 %
Största andel sysselsatta av befolkningen 01720 Petikko 71,4 %
Högsta medianinkomsterna (hos invånarna) 02160 Westend 35 375 €/år
Flest ensamboende unga 90220 Kontinkangas 44,8 %
Flest barnfamiljshushåll 91910 Tupos 66,4 %
Störst medelstorlek på hushåll 68810 Ytteresse och 91910 Tupos 4,0 personer
Minsta genomsnittliga bostadsyta 00500 Sörnäs 39,3 m2
Flest fritidshus 93999 Kuusamo 4 840 fritidshus
Flest antal jobb 00100 Helsingfors Centrum 46 945 jobb