Nyheter 15.4.2015

Statistikpostertävlingen för unga avgjord

Den finländska finalen i den internationella statistiktävlingen i att läsa och använda statistik är avgjord. Tävlingen arrangerades nu för fjärde gången. Vinnarna bland högstadierna kommer från Helsingin Suomalainen yhteiskoulu, medan eleverna från Lauttakylän lukio i Huittinen segrade bland gymnasierna.

Syftet med tävlingen, som riktar sig till elever i högstadiet och gymnasiet, var att förbättra de ungas färdigheter att beskriva sin egen miljö med hjälp av statistik och att använda statistik i olika vardagliga situationer. Eleverna hade till uppgift att i grupp utarbeta en statistikposter kring ett valfritt tema.

Tävlingen hade två klasser: högstadier och gymnasier. I Finland deltog 13 skolor och sammanlagt 247 elever i tävlingen. I den nationella finalen utmärkte sig följande posterarbeten:

Högstadier

Gymnasier

Internationell final i juli i Brasilien

De posters som kom på första plats i Finland översätts till engelska och sänds till den internationella finalen som hålls i juli 2015 i Rio de Janeiro i Brasilien.

Tävlingen arrangeras av IASE (International Association of Statistical Education), som verkar under Internationella Statistiska Institutet (ISI) och vars syfte är att främja statistikundervisningen samt läsning och användning av statistik. Omkring 8 200 elever runt om i världen deltog i den internationella tävlingen. I Finland arrangerades tävlingen av Statistikcentralen, Riksförbundet för Lärare i Matematiska Ämnen MAOL r.f. och Statistiska Samfundet i Finland r.f.

Den nationella tävlingen har fått stöd från Teknologiindustrins 100-årsstiftelse, Ekonomiska Informationsbyrån, Nokia Corporation och Kustannusosakeyhtiö Otava.

Vinnarna i den nationella tävlingen belönas vid MAOL rf:s vårutbildningsdag:

Plats: Normalskolan i Vik, Vårgatan 2, Helsingfors
Tid: Lördag 18.4.2015 kl. 9.00–9.45.
Vinnarna presenterar sina posters på Statistikcentralens avdelning.

Evenemanget är öppet för media.

Förfrågningar:
utvecklingschef Reija Helenius,
029 551 3677 eller ISLP-projektets landskoordinator för Finland Jaana Kesti,
029 551 2267, e-post: förnamn.efternamn@stat.fi