Nyheter 31.3.2015

Statistikcentralens sa-förhandlingar ledde till att 19 anställningsförhållanden upphör

Efter sa-förhandlingarna som avslutades i februari meddelade Statistikcentralen att man förbereder uppsägning av högst 21 personer på basis av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker. Antalet personer som sägs upp har nu fastställts till 7 och 12 personers anställningsförhållande upphör via andra arrangemang.

Då Statistikcentralens sa-förhandlingar inleddes i december 2014 uppskattades uppsägningsbehovet vara 45 personer. Behovet att minska arbetskraften är i sin helhet totalt 70 årsverken. Största delen av sparmålet kan man uppnå via pensioneringar samt frivilliga åtgärder såsom omvandling av semesterpengar.

Bakom sa-förhandlingarna ligger en väsentlig åtstramning av finansieringen av Statistikcentralens verksamhet sedan år 2014. De redan genomförda sparåtgärderna med anknytning till olika delområden av verksamheten, såsom nedläggning av statistikgrenar, är inte tillräckliga för att kompensera finansieringsunderskottet. Sparbehovet år 2015 är ungefär 3 miljoner euro jämfört med året innan.

När man sökt sparobjekt har man försökt komma fram till sådana lösningar som möjliggör effektiv produktion av tillförlitlig statistisk information även i fortsättningen så att användarna förorsakas så lite olägenheter som möjligt.

Förfrågningar: generaldirektör Marjo Bruun 029 551 2565, förnamn.efternamn@stat.fi

 

Meddelande 16.2.2015: Statistikcentralens sa-förhandlingar är avslutade

Meddelande 9.12.2014: Statistikcentralen inleder sa-förhandlingar om behovet av personalminskning