Nyheter 20.9.2016

Domstolsstatistik läggs ned

År 2015 lägger Statistikcentralen ned produktionen och publiceringen av statistikgrenar som gäller domstolars avgöranden. Orsaken till nedläggningen är att ingen finansiering har kunnat hittas för produktionen av statistikgrenarna. Statistikcentralen har tidigare meddelat om nedskärningar i statistikproduktionen på grund av en stramare ekonomisk situation.  

Följande statistikgrenar läggs ned:

Tidigare uppgifter i dessa statistikgrenar samt tidsserierna kommer att finnas kvar på Statistikcentralens webbplats på respektive statistikgrens ingångssida och i databaserna.

Uppgifterna i statistikgrenarna är i fortsättningen delvis tillgängliga i Justitieministeriets publikation Domstolarnas arbetsstatistik samt i domstolarnas och åklagarväsendets årsberättelser.

Förfrågningar: Kimmo Moisio, tfn 029 551 3239