Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Produktionen av statistiken över tingsrätternas avgöranden i brottmål har lagts ned (29.1.2015)
Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i juni år 2014. Mera information i nyheten Domstolsstatistik läggs ned.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i brottmål [e-publikation].
ISSN=1798-2324. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrr/index_sv.html