Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Produktionen av statistiken över högsta förvaltningsdomstolens avgöranden har lagts ned (29.1.2015)
Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i september år 2014. Mera information i nyheten Domstolsstatistik läggs ned.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-128X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khaloikr/index_sv.html