Uutisia 10.6.2015

Kirjastojen määrä puolittunut 35 vuodessa

Suomessa oli 790 yleistä kirjastoa vuonna 2014, kun vuonna 1980 niitä oli vielä yli 1 600 ja vuonna 1960 runsaat 4 000. Vähenemisen yhtenä tärkeänä syynä ovat kuntaliitokset, jolloin kirjastoja on yhdistetty suuremmiksi yksiköiksi. Laitoskirjastoja on enää kuudesosa 1980-lukuun verrattuna.

Kirjastoissa oli henkilöstöä viime vuonna noin 4 100 henkilötyövuoden verran, mikä oli noin 11 prosenttia vähemmän kuin huippuvuonna 1991.

Yleiset kirjastot Suomessa, 1960–2014

Kirjastokokoelmista edelleen yli neljä viidesosaa kirjoja

Vaikka kirjastojen määrä on vähentynyt, kirjastokokoelmat ovat kasvaneet 2000-luvulle saakka. Suurimmillaan kokoelmat olivat vuonna 2004, jolloin niitä oli yli seitsenkertaisesti vuoteen 1960 verrattuna.

Kirjastoa kohden laskettuna kokoelmissa oli keskimäärin alle 1 500 teosta vuonna 1960, mutta vuonna 2014 jo yli 47 000.

Kirjastokokoelmien tärkein osa ovat edelleen kirjat. Yleisissä kirjastoissa oli viime vuonna runsaat 33 miljoonaa kirjaa. Kirjojen määrä oli suurimmillaan vuonna 2004, jolloin niitä oli yli 37 miljoonaa. Kirjojen vähenemisen myötä muun aineiston osuus kirjastokokoelmissa on kasvanut yli 11 prosenttiin, kun vielä vuonna 1984 osuus oli alle 3 prosenttia.

Kokoelmat yleisissä kirjastoissa, 1960–2014

Musiikkiäänitteiden lainaaminen hiipuu

Kirjalainoja välitettiin yleisissä kirjastoissa viime vuonna vajaat 70 miljoonaa. Kirjalainojen määrä oli yli 17 prosenttia pienempi kuin huippuvuonna 1994. Muun aineiston lainaukset ovat niin ikään vähentyneet. Kirjastojen koon kasvu näkyy myös kirjastokohtaisissa lainamäärissä: vuonna 1960 lainoja oli keskimäärin alle 4 000 kirjastoa kohden, viime vuonna niitä oli yli 115 000.

Musiikkiäänitteitä oli yleisissä kirjastoissa viime vuonna yli 2,3 miljoonaa kappaletta. Kokoelmien kasvu on pysähtynyt viime vuosina. Lainamäärä on pudonnut vajaaseen puoleen vuosituhannen vaihteesta. Syynä pidetään internetin musiikinkuuntelumahdollisuuksien yleistymistä.

Kirjastojen kuvatallennekokoelmien kasvu on jatkunut, vaikkakin niiden lainaukset ovat alkaneet vähentyä parin viime vuoden aikana. Yleisissä kirjastoissa oli vuonna 2014 lähes miljoona kuvatallennetta ja niitä lainattiin runsaat 7,5 miljoonaa kertaa.

Lainat yleisistä kirjastoista, 1960–2014

Internet vähentänyt kirjastossa käymistä

Lainamäärien ohella myös kirjastokäyntien ja lainaajien määrä on laskenut. Kirjastokäyntejä oli vuonna 2014 runsaat 50 miljoonaa, kun kymmenen vuotta aiemmin käyntejä oli lähes 67 miljoonaa. Verkkokäynnit yleistyivät nopeasti 2000-luvun alussa, mutta viime vuosina nekin ovat vähentyneet: viime vuonna verkkokäyntejä oli runsaat 40 miljoonaa, kun kaksi vuotta aiemmin niitä oli lähes 58 miljoonaa. Lainaajia oli viime vuonna hieman yli 2 miljoonaa, viidenneksen vähemmän kuin huippuvuonna 1997.

Kirjastoja koskevat tilastotiedot ovat poimintoja Tilastokeskuksen kokoamasta kulttuuritilastojen sähköisestä taulukkopaketista. Taulukkopakettia päivitetään neljästi vuodessa.

Lisätietoja: Jukka Ekholm, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi