Uutisia 18.12.2014

Muutoksia tilastojen ja tuotteiden tuotannossa 2015

Tilastokeskuksen tilastotuotannossa sekä tuote- ja palveluvalikoimassa tapahtuu vuoden 2015 alusta runsaasti muutoksia. Yhteensä 14 tilastoa lakkautetaan, ja joidenkin tilastojen julkaisusisällöt muuttuvat. Lisäksi supistetaan julkaisutoimintaa ja muutetaan Tilastokirjaston aukioloaikoja.

Muutosten taustalla on tiukkeneva talous. Sidosryhmiä on kuultu syksyn 2014 aikana suunnitelluista supistustoimista sen varmistamiseksi, että toimenpiteistä aiheutuisi käyttäjille mahdollisimman vähän haittaa.

Tämänhetkisellä lakkautuslistalla on 14 tilastoa, ja neljän tilaston tuottamaa tietosisältöä supistetaan. Osa tiedoista on jatkossa saatavilla maksullisina tietotuotteina. Alla on kuvattu tiedossa olevat muutokset. Muutoksista tullaan kertomaan tarkemmin kunkin tilaston kotisivulla.

Muiden syksyllä 2014 käyttäjien kommentoitavana olleella selvityslistalla mainittujen tilastojen tuotanto jatkuu ennallaan lukuun ottamatta seuraavia oikeustilastoja, joiden osalta selvitystyöt jatkuvat: hallinto-oikeuksien ratkaisut, hovioikeuden ratkaisut, julkinen oikeusapu, korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut, käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut, käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut sekä syyttäjän ratkaisut.

Tilastojen lakkautukset ja muutokset

Seuraavien tilastojen tuotanto päättyy vuonna 2015:

 • Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot. Viimeisimmät vuotta 2012 koskevat tiedot on julkistettu huhtikuussa 2014. Uudenmuotoinen Ympäristönsuojelumenot-tilasto julkaistaan vuonna 2017.
 • Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto. Viimeisimmät, vuotta 2012 koskevat tiedot on julkistettu 2013.
 • Maatalouden aluetaloustilasto. Viimeisimmät vuotta 2013 koskevat tiedot on julkistettu marraskuussa 2014.
 • Matkailutilinpito. Tiedot julkistettu edellisen kerran vuonna 2009.
 • Metsätilinpito. Viimeisimmät vuotta 2013 koskevat tiedot julkistetaan joulukuussa 2014.
 • Patentointi. Viimeisimmät vuotta 2013 koskevat tiedot julkistettu lokakuussa 2014. Jatkossa patentointitietoja on saatavissa Patentti- ja Rekisterihallitukselta.
 • Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat. Viimeiset, vuotta 2012 koskevat tiedot on julkaistu keväällä 2014.
 • Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot. Viimeisimmät, vuotta 2013 koskevat tiedot on julkistettu lokakuussa 2014.
 • Valtion tuottavuustilasto. Viimeiset, vuotta 2012 koskevat tiedot on julkistettu vuonna 2013.

Seuraavien tilastojen tuotanto yleisenä yhteiskuntatilastona lakkaa. Viimeiset, joulukuuta 2014 koskevat tiedot julkaistaan tammi-helmikuussa 2015. Vastaavat tiedot tuotetaan jatkossa maksullisena palveluna. Asiasta informoidaan tarkemmin alkuvuonna 2015.

 • Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi
 • Linja-autoliikenteen kustannusindeksi
 • Maarakennusalan konekustannusindeksi
 • Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi
 • Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksi.

Seuraavien tilastojen tuotannossa tapahtuu supistuksia:

 • Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto. Tilaston tietosisältö supistuu. Muutoksista informoidaan käyttäjiä tilaston kotisivulla ja julkistuksen yhteydessä 2.4.2015.
 • Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi sekä Maatalouden tuottajahintaindeksi. Jatkossa tietoja julkistetaan vain neljännesvuosittain. Neljännesvuosijulkistuksen yhteydessä tiedot julkistetaan myös kuukausitasolla, esimerkiksi ensimmäisen vuosineljänneksen kohdalla julkistetaan myös tammi-maaliskuun kuukausittaiset tiedot.
 • Ympäristöverot. Tilaston tuottama tietosisältö muuttuu. Erillinen julkistus "Ympäristöverot yhteensä" lakkaa. Osa vastaavista tiedoista julkistetaan jatkossa osana toimialoittaiset ympäristöverot -julkistusta.

Lisäksi Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja Pakkokeinot -tilasto yhdistetään uudeksi Rikos- ja pakkokeinotilastoksi.

Supistuksia myös kokoomajulkaisuihin, kielitarjontaan ja tietopalveluun

Seuraavien kokoomajulkaisujen tuotanto päättyy:

 • Joukkoviestimet
 • Liikennetilastollinen vuosikirja
 • Kulttuuritilasto
 • Tasa-arvotilastojen teemajulkaisu
 • Tieliikenneonnettomuudet-julkaisut
 • Ympäristötilastot-vuosikirja.

Vastaavia tietoja on jatkossa saatavissa esimerkiksi eri organisaatioiden kotisivuilta, tilastojen kotisivuilta ja tietokannoista. Tietojen sähköistä julkaisemista kehitetään ja laajennetaan voimavarojen niin salliessa. Tasa-arvoa kuvaavia tietoja on jatkossa saatavissa muun muassa Tilastokeskuksen verkkosivuilla tilastotaulukkoina, artikkeleina ja blogikirjoituksina.

Ruotsin- ja englanninkielistä palvelutarjontaa supistetaan. Tilastojulkistuksista tehdään jatkossa pääsääntöisesti ruotsiksi lyhyt tiivistelmä, joka sisältää keskeiset tiedot. Joidenkin tilastojen osalta tuotetaan edelleen täyspitkä julkistus ruotsiksi. Englanninkielisten aineistojen osalta tiukennetaan tarveharkintaa. Tilastojen kuvaukset sekä muun muassa tietokantataulukot tuotetaan edelleen kolmella kielellä.

Tilastokeskuksen paikan päällä annettavan tietopalvelun aukioloajat supistuvat. Vuoden 2015 alusta tietopalvelupiste ja kirjaston kokoelmat ovat avoinna Kalasatamassa arkisin klo 12-14 tai sopimuksen mukaan. Palvelupisteen toiminta Helsingin yliopiston pääkirjastossa päättyi 12.12.2014. Puhelimitse, sähköpostitse ja verkon välityksellä tietopalvelua annetaan edelleen arkipäivisin klo 9-16.

Päätösten takana tiukkeneva taloustilanne

Tilastokeskuksen toimintaan käytettävissä olevat resurssit pienenevät vuonna 2015 merkittävästi ja toimintaa on välttämätöntä supistaa. Säästötarve on noin 4 miljoonaa euroa vuoteen 2014 verrattuna. Koko Tilastokeskuksen toiminta käydään läpi kustannusten karsimiseksi. Joulukuussa 2014 Tilastokeskus ilmoitti käynnistävänsä koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut säästöjen saavuttamiseksi.

Linkit

Lisätietoja:

Ylijohtaja Jarmo Hyrkkö, p. 029 551 3473
Tilastotuotannon ylijohtaja Timo Koskimäki, p. 029 551 3495
Tilastojohtaja Hannele Orjala (yritystilastot), p. 029 551 3582
Tilastojohtaja Leena Storgårds (talous- ja ympäristötilastot), p. 029 551 2257
Tilastojohtaja Riitta Harala (väestö- ja elinolotilastot), p. 029 551 3604
Tietopalvelujohtaja Heli Mikkelä (tuotteet, palvelut ja viestintä), p. 029 551 3200