Tiedote 2.6.2008

Kauppa kävi viime vuonna ripeimmin Hämeessä

Tilastokeskuksen erityisselvityksen mukaan koko kaupan liikevaihto kasvoi viime vuonna kaikissa Manner-Suomen maakunnissa. Suotuisinta liikevaihdon kehitys oli Päijät-Hämeessä, jossa kasvua kertyi lähes 11 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Toiseksi ylsi Kanta-Häme, jossa liikevaihto kasvoi noin 8 prosenttia edellisvuodesta. Hitaimpaan kaupan kasvuun jäätiin viime vuonna Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa.

Päijät-Hämeen kasvu ennätysnopeaa

Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottaman Kasvukatsauksen mukaan Päijät-Hämeen kaupan liikevaihto lisääntyi vuonna 2007 lähes 11 prosenttia vuotta aiemmasta. Näin nopeaan kasvuun maakunnassa ei ole ylletty koko tarkasteluajanjaksolla, vuosina 1995 - 2007.

Voimakkaaseen, yli 15 prosentin kasvuun pääsi viime vuonna yli kolmannes päijäthämäläisistä kaupan toimijoista. Samalla pienten, alle 20 henkilöä työllistävien yritysten vaikutus kasvuun höltyi: vielä vuonna 2006 pienet yritykset toivat liikevaihdon kasvusta yli 40 prosenttia, mutta vuonna 2007 enää viidenneksen.

Suuret kärjessä Kanta-Hämeessä

Myös Kanta-Hämeessä kaupan kasvu pohjautui viime vuonna pitkälti suurten kauppojen menestykseen. Kanta-Hämeessä pienet, alle 5 henkilöä työllistävät kaupat jopa hieman supistivat liikevaihdon kasvua. Alle 5 henkilöä työllistävät yritykset vaikuttivat kehitykseen suotuisasti edellisen kerran vuoden 2006 alussa.

Kaikkiaan vuonna 2007 liikevaihdoltaan kasvaneita kaupan yrityksiä oli Kanta-Hämeessä enemmän kuin liikevaihdoltaan supistuneita. Yli 15 prosentin kasvuun ylsi kolmannes maakunnan toimijoista.

Uudellamaalla menestyivät myös pienet

Myös Uudellamaalla kaupan liikevaihto kasvoi viime vuonna koko maata vahvemmin, noin 7 prosenttia vuotta aiemmasta. Toisin kuin Hämeen maakunnissa, Uudellamaalla kasvua piristivät kaikenkokoiset kaupan yritykset: pienet toimijat toivat 29 prosenttia liikevaihdon kasvusta. Yrityksiä, joiden liikevaihto supistui, oli vähemmän kuin vuotta aiemmin ja samalla niiden vaikutus kehitykseen oli pienempi.

Vaikka Uusimaa ei yltänyt Hämeen kasvunopeuteen, siellä syntyi noin 58 prosenttia Manner-Suomen kaupan liikevaihdosta. Seuraavaksi eniten, 7 prosenttia, liikevaihdosta tuli Pirkanmaalta. Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä tuotettiin koko maan kaupasta yhteensä vain noin 4 prosenttia.

Kaupan liikevaihdon kehitys eri maakunnissa vuonna 2007

Asiakaskohtaisesta suhdannepalvelusta alueellista yritystietoa

Kaupan liikevaihdon alueelliset tiedot perustuvat Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun erityisselvityksenä tuottamiin suhdannekuvaajiin. Maakuntien kaupan kehitystä on eritelty tarkemmin Kasvukatsausindikaattorin avulla. Laskennan tietolähteenä on käytetty verohallinnon arvonlisäverotietoja, joita on täydennetty Tilastokeskuksen suoralla tiedonkeruulla ja Yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedoilla.

Tiedot on laskettu toimipaikkatasolla, jolloin yritystoimintaa on mahdollista kuvata tarkasti alueittain ja toimialoittain. Toimipaikkatasoiset suhdannetiedot poikkeavat säännöllisesti julkaistuista, yritystasoisista kaupan liikevaihtokuvaajista. Toimipaikat valikoituvat tarkasteluun toimipaikan toimialan perusteella yrityksen päätoimialasta riippumatta. Tarkastelussa ovat mukana kaikki kaupassa toimivat toimipaikat, vaikka yrityksen päätoimiala olisi muu kuin kauppa. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät ne päätoimisesti kaupassa toimivien yritysten toimipaikat, jotka eivät toimipaikan toimialan mukaan harjoita kauppaa.

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa nopeaa suhdannetietoa yritystoiminnan kehityksestä. Suhdannetietoja tuotetaan kahden-kolmen kuukauden viiveellä esimerkiksi liikevaihdosta, kotimaan myynnistä ja viennistä, palkkasummasta sekä henkilöstömäärästä. Tietoja voidaan laskea muun muassa alueittain, toimialoittain, valitusta yritysryhmästä tai yrityksistä kokoluokittain.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Satu Elho (09) 1734 2966, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Linkit: www.tilastokeskus.fi/tup/suhdannepalvelu