Nyheter

Nyheter från 2022

5.4.2022 Avsnittet Statistiska uppgifter på Statistikcentralens webbplats har reviderats

Statistikcentralen har reviderat den viktigaste delen av sin webbplats, dvs. avsnittet Statistiska uppgifter. Nu hittar du de senaste statistikuppgifterna ännu lättare.

25.3.2022 Förändringar i arbetsmarknadsstatistiken i och med införandet av välfärdsområden

Välfärdsområdena ingår i arbetsmarknadsstatistiken fr.o.m. år 2023. Revideringen medför ändringar i datainsamlingarna, datasystemen och statistikpublikationerna.

10.3.2022 Ett gemensamt verktyg för kvalitetskontroll av information utvecklas

Att se till att information håller hög kvalitet är en viktig del av hållbar informationshantering. Därför kommer det under våren att tas fram gemensamma spelregler för kvalitetskontroll av den information som produceras inom den offentliga förvaltningen.

23.2.2022 Driften av tjänsten Findikator avbryts

Statistikcentralen har nu tyvärr blivit tvungen att besluta om att avstå från upprätthållandet av tjänsten Findikator, vilket innebär att man i slutet av februari slutar uppdatera uppgifterna med uppgifter från andra informationsproducenter och att tjänsten stängs 15.3.

23.2.2022 Publiceringen av statistikuppgifter revideras – det blir lättare att hitta uppgifterna på vår webbplats

Vi håller på att förnya vår webbplats bit för bit. Först revideras de mest centrala delarna av vår webbtjänst, dvs. de sidor och egentliga statistikuppgifter som finns under avsnittet Statistik. De reviderade statistiksidorna tas i bruk tisdagen den 5 april 2022. (Tieto&trendit)

17.2.2022 Sektorindelningen har reviderats: den nya indelningen träder i kraft 2023

Välfärdsområdenas egentliga verksamhet inleds 1.1.2023. I och med den nya förvaltningsnivån revideras sektorindelningen så att den uppfyller statistikföringens behov, och den nya sektorindelningen träder i kraft 1.1.2023.

9.2.2022 Förändringar i ekonomin kräver en revidering av näringsgrensindelningen

Statistikcentralen bereder för närvarande en revidering av näringsgrensindelningen. Den nya näringsgrensindelningen införs i statistiken och i de nationella systemen stegvis fr.o.m. år 2025.

1.2.2022 Publiceringskalendern för statistik har uppdaterats

Statistikcentralens publiceringskalender förnyas i vår. Därför publicerar vi tidsschemat för statistiska offentliggöranden år 2022 på ett avvikande sätt. Uppgifterna har nu uppdaterats i kalendern fram till 4.4.2022. Uppgifterna för resten av året publicerar vi i mars. Bekanta dig med publiceringskalendern.

25.1.2022 I Paavo finns information om skillnaderna mellan områdena

Vilka postnummerområden i Finland har flest jobb inom service? Och var bor det flest personer med högskoleexamen? Dessa och mycket annan information finns i Statistikcentralens avgiftsfria tjänst Paavo. Uppgifterna i tjänsten har uppdaterats idag på Paavodagen.

19.1.2022 Konsumtionsundersökningens datainsamling pågår – ger ny information om bland annat coronapandemins inverkan på konsumtionen

I år samlar Statistikcentralen in uppgifter om hushållens konsumtion. I konsumtionsundersökningen ingår över 8 000 hushåll. Undersökningen ger information om bl.a. förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och konsumtionsskillnader mellan befolkningsgrupper.

Tidigare nyheter

Nyheter och pressmeddelanden 1996-2021