Aiheet
Koulutus ja tutkimus

Koulutuksen käyttömenot reaalisesti ennallaan vuonna 2020

tiedote | Koulutuksen talous 2020

Tilastokeskuksen mukaan koulutuksen käyttömenot kasvoivat vuonna 2020 reaalisesti 0,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Opiskelijakohtaisissa menoissa ei ollut reaalisesti muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Koulutuksen käyttömenot ja opiskelijakohtaiset menot ovat vähentyneet reaalisesti verrattuna vuoteen 2010. Vuosina 2000-2020 koulutuksen kokonaiskäyttömenot ja opiskelijakohtaiset menot olivat korkeimmillaan vuonna 2010.


Pääkohdat

  • Koulutuksen käyttömenot pysyivät vuonna 2020 reaalisesti ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna.
  • Koulutuksen käyttömenot ja opiskelijakohtaiset menot ovat vähentyneet reaalisesti vuoteen 2010 verrattuna.
  • Koulutuksen käyttömenot suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvoivat vuonna 2020 edelliseen vuoteen verrattuna, mutta olivat alhaisemmat kuin vuonna 2010.
  • Käyttömenot on muutettu vuoden 2020 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
  • Reaalinen muutos tarkoittaa, että hintojen muutoksen vaikutus on otettu huomioon.

Eri koulutussektoreiden menokehityksessä on eroja. Esi- ja perusopetuksen menot ovat kasvaneet reaalisesti vuoteen 2010 verrattuna. Muiden koulutussektoreiden menot ovat laskeneet. Eniten 2010-luvulla ovat laskeneet ammatillisen koulutuksen menot.

Koulutuksen käyttömenot olivat vuonna 2020 suhteessa bruttokansantuotteeseen 5,3 %. Osuus on laskenut vuoteen 2010 verrattuna, mutta se kasvoi vuonna 2020 verrattuna edelliseen vuoteen.

Käyttömenot on muutettu vuoden 2020 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla. Reaalinen muutos tarkoittaa, että hintojen muutoksen vaikutus on otettu huomioon. Vuodesta 2017 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin opintotuen asumislisän muutoksista johtuen.

Koulutuksen käyttömenot olivat yhteensä 12,4 miljardia euroa vuonna 2020. Suurimman osuuden koulutuksen käyttömenoista muodostivat perusopetuksen kustannukset. Perusopetukseen käytettiin 5,1 miljardia euroa vuonna 2020. Seuraavaksi suurimmat osuudet olivat yliopistokoulutuksella ja -tutkimuksella, johon käytettiin 2,4 miljardia euroa ja ammatillisella koulutuksella, johon käytettiin 1,8 miljardia euroa.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Käyttökohde
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Mika Tuononen
kehittämispäällikkö
029 551 3504
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.