Ämnen
Utbildning och forskning

Driftsutgifterna för utbildning reellt oförändrade år 2020

meddelande | Utbildningsekonomi 2020

Enligt Statistikcentralen ökade driftsutgifterna för utbildning reellt med 0,1 procent år 2020 jämfört med året innan. Driftsutgifterna per studerande var oförändrade år 2020 jämfört med året innan. Driftsutgifterna för utbildning och utgifterna per studerande har minskat reellt jämfört med år 2010. Under åren 2000–2020 var de totala driftsutgifterna för utbildning och utgifterna per studerande som högst år 2010.

Huvudpunkter

  • Driftsutgifterna för utbildning var reellt oförändrade år 2020 jämfört med året innan.
  • Driftsutgifterna för utbildning och utgifterna per studerande har minskat reellt jämfört med år 2010.
  • År 2020 var driftsutgifterna för utbildning i förhållande till bruttonationalprodukten större än året innan, men lägre än år 2010.
  • Driftsutgifterna har ändrats så att de motsvarar prisnivån år 2020, med hjälp av ett näringsgrensvist prisindex som beskriver de offentliga utbildningsutgifterna i nationalräkenskaperna.
  • Den reella förändringen innebär att inverkan av prisförändringar har beaktats.

Det finns skillnader i utvecklingen av utgifterna när man jämför olika utbildningssektorer. Utgifterna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning har ökat reellt jämfört med år 2010. Inom övriga utbildningssektorer har utgifterna minskat. Under 2010-talet har utgifterna minskat mest inom yrkesutbildning.

År 2020 var driftsutgifterna för utbildning 5,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Andelen har minskat jämfört med år 2010 men den ökade jämfört med året innan.

Driftsutgifterna har ändrats så att de motsvarar prisnivån år 2020, med hjälp av ett näringsgrensvist prisindex som beskriver de offentliga utbildningsutgifterna i nationalräkenskaperna. Den reella förändringen innebär att inverkan av prisförändringar har beaktats. På grund av ändringar i studiestödets bostadstillägg är uppgifterna fr.o.m. år 2017 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Användningsmål
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Användningsmål
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mika Tuononen
utvecklingschef
029 551 3504
Ansvarig avdelningschef