Aiheet
Työ, palkat ja toimeentulo

Kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 520 euroa yksityisellä sektorilla vuonna 2021

tiedote | Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2021

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3 520 ja keskiarvoansio 3 930 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Miesten mediaaniansio oli 4 000 ja naisten 3 120 euroa. Parhaiten palkattuun kymmenykseen kuuluvat ansaitsivat vähintään 6 000 euroa kuukaudessa ja pienipalkkaisimman 10 %:n ansiot olivat 2 320 euroa tai pienemmät.

Pääkohdat

  • Yksityisellä sektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansioiden mediaani oli 3 520 euroa ja keskiarvo 3 930 euroa.
  • 10 % palkansaajista ansaitsi korkeintaan 2 320 euroa kuukaudessa ja 10 % ansaitsi vähintään 6 000 euroa kuukaudessa.
  • Naisten mediaaniansio oli 3 120 euroa ja miesten 4 000 euroa kuukaudessa.
  • Koulutusaste vaikuttaa ansioihin voimakkaasti. Toisen asteen koulutuksen suorittaneiden mediaaniansio oli 2 830 euroa ja ylemmän korkeakouluasteen suorittaneiden mediaani oli 4 690 euroa.

Noin 60 % yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista työskenteli erityisasiantuntija- ja asiantuntijatehtävissä

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten yleisin ammatin pääluokka oli vuonna 2021 erityisasiantuntijat, joiden osuus oli noin 33 % ja mediaaniansio noin 4 490 euroa. Asiantuntijoiden osuus oli noin 27 % ja mediaaniansio 3 520 euroa. Palvelu- ja myyntityöntekijöitä oli noin 16 % ja mediaaniansio oli noin 2 550 euroa.

Ansioiden vaihtelu on suurempaa niissä ammatin pääluokissa, joissa tehtävät ovat vaativampia ja koulutustaso korkeampi. Johtajista parhaiten ansaitseva kymmenys ansaitsi vähintään 2,5-kertaisesti vähiten ansaitsevaan kymmenykseen verrattuna. Palvelu- ja myyntityöntekijöistä eniten ansaitseva kymmenys ansaitsi vähintään 1,7-kertaisesti vähiten ansaitsevaan kymmenykseen verrattuna.

Miesten ja naisten väliset palkkaerot olivat yleensä suurempia ylemmissä ammattiluokissa. Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoilla naisten mediaaniansiot olivat noin 83 % miesten ansioista. Alemmissa ammattiluokissa ja naisvaltaisilla aloilla miesten ja naisten palkkaerot olivat pienempiä. Lähihoitajien ja yleissihteerien ammattiluokissa naisten mediaaniansio oli 99 % miesten ansioista.

Koulutusaste vaikuttaa yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansioihin voimakkaasti

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten yleisin koulutusaste vuonna 2021 oli toinen aste. Toisen asteen koulutuksen oli suorittanut 31 % palkansaajista. Alemman korkeakoulututkinnon oli suorittanut 26 % ja ylemmän korkeakoulututkinnon 20 %. Koulutusasteen vaikutus näkyi säännöllisen työajan ansioissa: toisen asteen koulutuksen suorittaneiden mediaaniansiot olivat 2 830 euroa, alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaaniansiot olivat 3 660 ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaaniansiot olivat 4 690 euroa.

Kaikissa koulutusasteissa näkyi sukupuolten välinen palkkaero. Pienimmillään palkkaero oli tutkijakoulutusasteella, jossa naisten mediaani, 4 790 euroa, oli 91 % miesten mediaanista 5 260 euroa. Suurimmillaan ero oli alimmalla korkea-asteella, jossa naisten mediaani, 3 280 euroa, oli 75 % miesten mediaanista 4 350 euroa, eli noin 1 070 euroa vähemmän kuussa.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten tutkinnot painottuivat liiketalouteen, tekniikkaan sekä sosiaali- ja terveysalaan. Kolme yleisintä tutkintoluokkaa olivat tradenomi, merkonomi sekä ylioppilastutkinto. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista noin 7 % oli tradenomeja. Tradenomien mediaaniansiot olivat 3 520 euroa. Ylioppilastutkinnon suorittaneiden mediaaniansiot olivat 3 290 euroa.

Naisten ja miesten kymmenestä yleisimmästä tutkinnosta puolet oli samoja. Naisten yleisin tutkinto vuonna 2021 oli merkonomi. Naisilla merkonomien mediaaniansiot olivat 3 260 euroa. Naisten kymmenestä yleisimmästä tutkinnosta viisi sijoittui kauppatieteiden ja liiketalouden alalle, kaksi sosiaali- ja terveysalalle ja kaksi matkailu- ja ravitsemisalalle. Miesten yleisin tutkinto oli ylioppilastutkinto. Miehillä ylioppilastutkinnon suorittaneiden mediaaniansiot olivat 3 600 euroa. Miesten kymmenestä yleisimmästä tutkinnosta neljä oli insinöörin ja neljä kauppatieteiden ja liiketalouden alan tutkintoja. 

Ylioppilastutkinto sekä kauppatieteiden ja liiketalouden tutkinnot olivat yleisimpiä tutkintoja sekä naisilla että miehillä. Kyseiset tutkinnot suorittaneiden naisten mediaaniansiot olivat keskimäärin noin 84 % miesten mediaaniansioista, eli noin 670 euroa vähemmän kuussa. Suurimmillaan ero oli merkonomeilla ja pienin liiketalouden perustutkinnon suorittaneilla. Merkonomeilla naisten mediaaniansiot, 3 260 euroa, olivat 76 % miesten mediaaniansioista 4 320 euroa, eli 1 060 euroa vähemmän kuussa. Liiketalouden perustutkinnon suorittaneilla naisilla mediaaniansiot, 2 720 euroa, olivat 89 % miesten mediaaniansioista 3 080 euroa, eli 360 euroa vähemmän kuussa.

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Harri Nummila
yliaktuaari
029 551 3235
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.