Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Medianlönen för månadsavlönade inom den privata sektorn 3 520 euro år 2021

meddelande | Månadslöner inom den privata sektorn 2021

Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn 3 520 euro och den genomsnittliga lönen 3 930 euro i månaden år 2021. Männens medianlön var 4 000 euro och kvinnornas 3 120 euro. De som hörde till tiondelen med de högsta inkomsterna tjänade minst 6 000 euro i månaden och den tio procent som hade de lägsta inkomsterna tjänade 2 320 euro eller mindre.

Viktiga punkter

  • Hos månadsavlönade inom den privata sektorn var medianen för lönen för ordinarie arbetstid 3 520 euro och den genomsnittliga lönen 3 930 euro.
  • Tio procent av löntagarna tjänade högst 2 320 euro i månaden och tio procent minst 6 000 euro i månaden.
  • Kvinnornas medianlön var 3 120 euro och männens 4 000 euro i månaden.
  • Utbildningsnivån inverkar kraftigt på inkomsterna. Medianlönen för personer med utbildning på andra stadiet var 2 830 euro och medianen för personer med utbildning på högre högskolenivå 4 690 euro.

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Harri Nummila
överaktuarie
029 551 3235
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef