Ämnen
Arbete, löner och utkomstFöretag

Månadslöner inom den privata sektorn

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över månadslöner inom den privata sektorn beskriver antalet månadsavlönade i företag och icke-vinstsyftande sammanslutningar och deras lönenivå efter yrke, yrkesgruppens utbildning, kön och ålder. Uppgifterna samlas in från flera olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn 3 435 euro och medellönen 3 832 euro i månaden år 2020. Männens medianlön var 3 882 euro och kvinnornas 3 033 euro. De som hörde till tiondelen med de högsta inko…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Harri Nummila
överaktuarie
029 551 3235

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna