Ämnen
Arbete, löner och utkomstFöretag

Månadslöner inom den privata sektorn

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över månadslöner inom den privata sektorn beskriver antalet månadsavlönade i företag och icke-vinstsyftande sammanslutningar och deras lönenivå efter yrke, yrkesgruppens utbildning, kön och ålder. Uppgifterna samlas in från flera olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn 3 520 euro och den genomsnittliga lönen 3 930 euro i månaden år 2021. Männens medianlön var 4 000 euro och kvinnornas 3 120 euro. De som hörde till tiondelen med de högsta inkomsterna tjänade minst 6 000 euro i månaden och den tio procent som hade de lägsta inkomsterna tjänade 2 320 euro eller mindre.

Läs mer

meddelande | Månadslöner inom den privata sektorn 2021

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Harri Nummila
överaktuarie
029 551 3235
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna