Aiheet
Liikenne ja matkailu

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2021 hieman edellisvuotta vähemmän

tiedote | Tieliikenteen tavarankuljetukset 2021

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita kotimaan liikenteessä 255 miljoonaa tonnia, mikä oli 2 % vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuorite puolestaan pieneni 1 % ja oli 27,6 miljardia tonnikilometriä. Kuljetettu tavaramäärä on vähentynyt tasaisesti vuodesta 2018 lähtien.

Pääkohdat

 • Sekä kuljetettu tavaramäärä että kuljetussuorite laskivat vuonna 2021 hieman verrattuna edellisvuoteen.
 • Kotimaan liikenteessä kuljetettu tavaramäärä on vähentynyt tasaisesti vuodesta 2018 lähtien.
 • Kokonaispainoltaan yli 68 tonnin ajoneuvoyhdistelmillä kuljetettiin lähes 40 % koko vuoden tavaramäärästä.

Kotimaan liikenne

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2021 kotimaan liikenteessä yhteensä 255 miljoonaa tonnia, mikä oli 2 % vähemmän kuin vuonna 2020. Liikennesuoritetta kertyi lähes 1,9 miljardia kilometriä, eli 2 % enemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuorite laski hieman edellisvuodesta ja oli 27,6 miljardia tonnikilometriä. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan matkoittain tonneina ilmoitetun tavaran painon ja kilometreinä ilmoitetun kuljetusmatkan tulona.

Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus oli kaikista kuljetettujen tavaroiden tonneista 89 % ja kuljetussuoritteesta 95 %.

Yhä isompi osa tavarasta kuljetetaan täysperävaunuyhdistelmillä

Kuorma-autotyypeittäin tarkasteltuna vuonna 2021 kuorma-autoilla ilman perävaunua kuljetettiin 17 % vähemmän, puoliperävaunuyhdistelmillä 2 % vähemmän ja täysperävaunuyhdistelmillä 5 % enemmän tavaraa kuin vuonna 2020. Kuljetussuoritteen osalta ilman perävaunua ajaneiden kuorma-autojen sekä täysperävaunuyhdistelmien määrät pysyivät lähes ennallaan. Puoliperävaunujen kuljetussuorite kuitenkin kasvoi 7 % edellisvuodesta.

Suhteellisesti tarkasteltuna kuljetetusta tavaramäärästä 22 % kuljetettiin kuorma-autoilla ilman perävaunua, 15 % puoliperävaunuyhdistelmillä ja 64 % täysperävaunuyhdistelmillä.

Pidemmällä aikavälillä kuorma-autojen ilman perävaunua suhteellinen osuus on tasaisesti pienentynyt ja täysperävaunuyhdistelmien osuus vastaavasti kasvanut niin tavaramäärän kuin kuljetussuoritteen kohdalla. Puoliperävaunuyhdistelmien käyttö suhteessa muihin ajoneuvotyyppeihin on pysynyt vuodesta 2011 lähtien lähes ennallaan.

Yli 68 tonnin ajoneuvoyhdistelmät valtaavat alaa

Vuonna 2021 kokonaismassaltaan yli 68 tonnia painavat yhdistelmät kuljettivat 99 miljoonaa tonnia tavaraa, mikä oli 39 % koko kuljetetusta tavaramäärästä. Osuus on kasvanut niin tavaramäärän kuin kuljetussuoritteen osalta tasaisesti vuoden 2013 lopulla voimaan tulleen ajoneuvoyhdistelmien massoja ja mittoja koskeneen käyttöasetuksen myötä.

Myös vuoden 2019 alun asetusmuutoksella, joka nosti ajoneuvoyhdistelmien suurinta sallittua pituutta lähes 10 metrillä 34,5 metriin, näyttäisi olevan vaikutusta. Yli 68 tonnisten yhdistelmien osuus kuljetetusta tavaramäärästä kasvoi yli 10 prosenttiyksikköä viime vuoteen verrattuna.

Kun ajoneuvoyhdistelmät ryhmitellään suurimman sallitun kokonaispainon mukaan enintään 54, yli 54–60, yli 60–68 ja yli 68 tonnia painaviin yhdistelmiin, oli ryhmien osuudet kuljetetusta tavaramäärästä pyöristettynä 35, 8, 19 ja 39 % ja kuljetussuoritteesta 23, 9, 29 ja 39 % vuonna 2021.

Maa-ainesta kuljetettiin edellisvuotta vähemmän

Tavaralajeittain tarkasteltuna soraa ja muita maa-aineksia kuljetettiin teillä eniten vuonna 2021, yhteensä lähes 81 miljoonaa tonnia, mikä oli vajaan kolmanneksen kaikista tonneista. Maa-ainesta kuljetettiin kuitenkin 10 % vähemmän kuin edellisvuonna. Kuljetussuoritetta kertyi eniten erityyppisten tavaroiden sekakuljetuksista (3,6 mrd. tkm) sekä tukki- ja kuitupuukuljetuksista (3,5 mrd. tkm).

Keskimääräinen kuljetusmatka piteni 10 kilometriä verrattuna edellisvuoteen ja oli vuonna 2021 90 kilometriä. Maa-aineskuljetusten keskimääräinen kuljetusmatka oli 30 kilometriä ja tukki- ja kuitupuukuljetusten 109 kilometriä. Tyhjien matkojen keskimääräinen kuljetusmatka oli 60 kilometriä, mikä oli selvästi enemmän kuin aiempina vuosina.

Ulkomaan liikenne

Kotimaisilla kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2021 ulkomaan liikenteessä yhteensä 4,3 miljoonaa tonnia, mikä oli puolet enemmän kuin vuonna 2020. Ulkomaan liikenteen kuljetussuorite kasvoi 7 % ja oli yhteensä 2 miljardia tonnikilometriä.

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
20.04.2022

Kotimaan tieliikenteen tavaramäärä, liikennesuorite ja kuljetussuorite vuosittain 2011-2021

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
20.04.2022

Kotimaan tieliikenteen tavaramäärä, liikennesuorite ja kuljetussuorite vuosittain 2011-2021

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Maa-aineskuljetus
 • Ajoneuvon käyttö
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Vaarallisten aineiden luokka
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ajoneuvon kokonaismassa
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  Päivitetty:

  Tulevat julkaisut

  Taustatiedot

  Dokumentaatio
  Viittausohje

  Tilaston asiantuntijat

  Tiedustelut ensisijaisesti
  Jukka Tuominen
  yliaktuaari
  029 551 3635
  Vastaava osastopäällikkö

  Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

  Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.