Aiheet
Hinnat ja kulutusTyö, palkat ja toimeentuloKansantalous

Kuluttajien arviot omasta taloudestaan yhä synkemmät joulukuussa 2022

tiedote | Kuluttajien luottamus 2022, joulukuu

Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli joulukuussa -18,5, kun se marraskuussa oli -16,9 ja lokakuussa -17,6. Joulukuun lukema on mittaushistorian 1995–2022 heikoin. Viime vuoden joulukuussa luottamusindikaattori sai arvon -3,5. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -2,1. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–15. joulukuuta 1 008 Suomessa asuvaa henkilöä.

Keskeisiä poimintoja

 • Arvio kuluttajan oman talouden nykytilasta synkkeni edelleen ja oli mittaushistorian ankein. Myös odotus omasta taloudesta heikkeni edelliskuusta.
 • Odotus Suomen taloudesta koheni hieman pysyen kuitenkin hyvin heikolla tasolla. Vuodentakaisiin verrattuna talouden näkymät olivat nyt selvästi synkemmät.
 • Aikeita käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan oli ennätyksellisen vähän. Ajankohtaa pidettiin hyvin huonona ostoksille, eikä lainanottokaan houkuttanut. Auton ja asunnon ostoaikeet jäivät alle keskimääräisen tason.
 • Arvio inflaatiosta kyselyhetkellä oli mittaushistorian korkein, mutta odotus siitä aleni edelleen hieman.
 • Kuluttajat laskivat oman rahatilanteensa heikentyneen hyvästä keskimääräiseksi. Samalla työttömyyden uhan omalla kohdalla koettiin nousseen keskimääräiselle tasolle.

Kuluttajien luottamus asuinalueilla ja väestöryhmissä

Joulukuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori -15,3). Heikointa luottamus oli Pohjois-Suomessa (-21,6). Väestöryhmistä opiskelijat olivat vähiten pessimistisiä (-9,4). Joulukuussa kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-28,3). Tarkempaa tietoa on saatavilla kuvioista ja tietokantataulukoista.

Oma ja Suomen talous

Joulukuussa kuluttajien arvio oman taloutensa nykytilasta synkkeni edelleen ja oli mittaushistorian 1995–2022 ankein. Myös jo ennestään vaisu odotus omasta taloudesta vuoden kuluttua heikkeni marraskuuhun verrattuna.

Kuluttajien odotus Suomen taloudesta koheni hieman joulukuussa pysyen kuitenkin hyvin heikolla tasolla. Viime vuoden joulukuuhun nähden talouden näkymät olivat nyt selvästi synkemmät.

Kuluttajista jo 38 % arvioi joulukuussa, että heidän oman taloutensa tila on huonompi kuin vuosi sitten. Vain 16 % kuluttajista piti omaa talouttaan kyselyhetkellä viimevuotista vahvempana. Peräti 84 % kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen taloustilanne on nyt huonompi kuin vuosi sitten, ja vain 3 % näki sen parempana.

Joulukuussa 15 % kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Runsas puolet eli 53 % kuluttajista puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti joulukuussa 24 % kuluttajista ja hieman useampi eli 28 % pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Työttömyys ja sen uhka

Kuluttajien odotus yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa heikkeni joulukuussa ja oli melko pessimistisellä tasolla. Kuluttajista vain 14 % odotti, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja lähes puolet eli 46 % arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Joulukuussa työlliset kuluttajat (palkansaajat ja yrittäjät) kokivat omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhan nousseen yhtä suureksi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Työllisistä 6 % uskoi uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 16 % arvioi riskin kasvaneen. Puolet eli 51 % työllisistä koki joulukuussa, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi.

Inflaatio

Joulukuussa kuluttajien arvio inflaatiosta kyselyhetkellä kohosi edelleen aavistuksen ja oli mittaushistorian korkein. Sen sijaan odotus inflaatiosta vuoden kuluttua laski yhä jonkin verran.

Kuluttajat arvioivat joulukuussa, että kuluttajahinnat ovat nousseet 8,6 % viime vuoden joulukuusta ja nousevat 6,2 % seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 92 % oli sitä mieltä, että hinnat ovat nousseet vuodessa paljon tai melko paljon, mutta enää puolet eli 50 % odotti hintojen nousevan vähintään samaa vauhtia myös tulevina kuukausina.

Rahatilanne, säästäminen ja lainanotto

Joulukuussa ajankohtaa pidettiin viime kuukausien tapaan erittäin huonona lainanotolle ja myös säästämiselle. Kuluttajista vain 10 % arvioi ajan otolliseksi lainan ottamiselle ja 34 % piti säästämistä kannattavana. Samalla myös aikomukset lainanottoon olivat hyvin vähäisellä tasolla. Joulukuussa vain 13 % kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat joulukuussa enää keskimääräiseksi. Samoin mahdollisuuksia säästämiseen ennakoitiin olevan tulevina kuukausina tavanomaisen verran. Rahaa oli joulukuussa jäänyt säästöön 57 %:lla kuluttajista ja 74 % uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Rahankäyttö ja isot ostoaikeet

Joulukuussa ajankohtaa pidettiin lähes huonoimpana koskaan kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista vain 9 %:n mielestä hetki oli otollinen hintaville hankinnoille.

Aikeita käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan seuraavan vuoden aikana oli kuluttajilla joulukuussa ennätyksellisen vähän. Ostoaikeet laantuivat etenkin vuodentakaisiin verrattuna. Joulukuussa vain 8 % kuluttajista aikoi lisätä ja yli puolet eli 53 % vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Auton ostoa seuraavan vuoden aikana harkittiin joulukuussa selvästi vähemmän kuin keskimäärin pitkällä ajalla. Myös asunnon osto- tai rakentamisaikeita riitti tavallista niukemmin. Sen sijaan asunnon peruskorjaamista suunniteltiin edelleen keskimääräisen verran.

Joulukuussa vain 11 % kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton vuoden sisällä. Asunnon ostoa harkitsi samoin ainoastaan 11 % kuluttajista. Kuluttajista 17 % suunnitteli käyttävänsä rahaa kodin peruskorjaamiseen seuraavan vuoden aikana.

Tilaston aineisto

Kuluttajien luottamustutkimus tehdään verkkolomakkeella ja puhelinhaastatteluilla. Tutkimuksessa on pääosin valmiit vastausvaihtoehdot (kvalitatiivinen tutkimus). Joulukuussa 2022 kyselyyn osallistui 1 008 henkilöä ja vastausaste oli 46,0 %. Vastauksista 76 % tuli verkkolomakkeelta (otoksesta osuus oli 35 %).

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Koodi
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Koodi
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Sukupuoli
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Ikä
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Koulutusaste
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Sosioekonominen asema
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Alue
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:

  Tulevat julkaisut

  Taustatiedot

  Dokumentaatio
  Viittausohje

  Tilaston asiantuntijat

  Tiedustelut ensisijaisesti
  Pertti Kangassalo
  yliaktuaari
  029 551 3598
  Muut asiantuntijat
  Vastaava osastopäällikkö

  Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

  Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.