Ämnen
Priser och konsumtionArbete, löner och utkomstSamhällsekonomi

Konsumenternas syn på den egna ekonomin allt dystrare i december 2022

meddelande | Konsumenternas förtroende 2022, december

Nettotalet för konsumenternas förtroendeindikator var -18,5 i december, medan det i november var -16,9 och i oktober -17,6. Siffran för december är den svagaste i mäthistorien 1995–2022. I december i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -3,5. Indikatorns långtidsmedelvärde är -2,1. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–15 december av 1 008 personer bosatta i Finland.

Viktiga punkter

 • Konsumenternas syn på den egna ekonomin i nuläget blev ännu svagare och var den dystraste i mäthistorien. Också förväntningarna på den egna ekonomin försvagades från föregående månad.
 • Förväntningarna på Finlands ekonomi förbättrades något, men var ändå på en mycket svag nivå. Jämfört med året innan var de ekonomiska utsikterna nu klart dystrare.
 • Det fanns rekordfå planer på att använda pengar för anskaffning av kapitalvaror. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var mycket dålig för inköp och att det inte heller var lockande att ta lån. Planerna på att köpa bil och bostad var under den genomsnittliga nivån.
 • Uppskattningen av inflationen vid tidpunkten för enkäten var den högsta i mäthistorien, men förväntningarna på den sjönk ytterligare något.
 • Konsumenterna bedömde att den egna penningsituationen försvagats från god till genomsnittlig. Samtidigt upplevde man att risken för att själv råka ut för arbetslöshet har stigit till genomsnittlig nivå.

Statistikens material

Undersökningen om konsumenternas förtroende genomförs med webblankett och genom telefonintervjuer. I undersökningen finns färdiga svarsalternativ (en kvalitativ undersökning). I december 2022 deltog 1 008 personer i undersökningen och svarsfrekvensen var 46,0 procent. Av svaren kom 76 procent via webblanketten (av urvalet var andelen 35 %).

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) undersökningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Kod
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kod
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Ålder
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningsnivå
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Socioekonomisk ställning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pertti Kangassalo
överaktuarie
029 551 3598
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef