Aiheet
Ympäristö ja luonto

Kasvihuonekaasupäästöt vähenivät kaikissa maakunnissa vuonna 2020

tiedote | Kasvihuonekaasut 2020

Tilastokeskuksen mukaan kasvihuonekaasupäästöt vähenivät kaikissa maakunnissa vuonna 2020 sekä edellisvuoteen että vuoteen 2011 verrattuna.

Pääkohdat

  • Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ilman maankäyttösektoria ovat vähentyneet kaikissa maakunnissa vuosien 2011 ja 2020 välisenä aikana.
  • Energia- ja jätesektorin päästöt ovat laskeneet kaikissa maakunnissa tarkasteluajanjaksolla 2011-2020.
  • Useissa maakunnissa päästöjä ovat pienentäneet hiilivoimaloiden käytön vähentäminen ja käytöstä poisto sekä fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä.
  • Teollisuusprosesseissa päästöt ovat vähentyneet lähes kaikissa maakunnissa. Maatalouden osalta päästökehitys on eriytynyt maakunnittain, osassa on ollut nousua, osassa laskua.

Maakunnittaiset kokonaispäästöt

Kansallisen kasvihuonekaasuinventaarion mukaisesti lasketut alueelliset kokonaispäästöt ilman maankäyttösektoria (LULUCF) ovat vähentyneet kaikissa maakunnissa vuosien 2011 ja 2020 välillä. Päästölaskelmat on tehty ns. alueellisesta näkökulmasta, jolloin päästöt on allokoitu niille kunnille, joissa ne ovat syntyneet. Laskennan oletukset ja menetelmät on kuvattu erillisessä liitedokumentissa (pdf).

Vuosien 2011 ja 2020 välisenä aikana päästöt ovat vähentyneet Uudellamaalla jopa 4,9 miljoonaa tonnia CO₂-ekv., Satakunnassa 2,4 miljoonaa tonnia CO₂-ekv. ja Pohjois-Pohjanmaalla 2,2 miljoonaa tonnia CO₂-ekv. Prosentuaalisesti suurimmat vähennykset olivat 55 % Satakunnassa, 52 % Pohjanmaalla ja 45 % Päijät-Hämeessä. Keskimääräinen päästövähenemä eri maakunnissa vuosien 2019 ja 2020 välillä oli 9 %.

Maakunnittaiset päästöt sektoreittain

Energiasektorin päästöt ilman liikennettä laskivat kaikissa maakunnissa verrattaessa vuoden 2020 päästöjä vuoteen 2011 ja vain Lapin ja Ahvenanmaan maakunnissa laskua on ollut alle 10 %. Useissa maakunnissa päästöjä ovat pienentäneet hiilivoimaloiden käytöstä poisto ja jäljellejääneiden käytön vähentäminen sekä fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä.

Liikenteen päästöt ovat laskeneet jokaisessa maakunnassa ja verrattuna vuoteen 2011 vuoden 2020 päästöt olivat laskeneet yli 20 % Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa, etenkin liikennepolttoaineiden bio-osuuden nousun myötä. Vuosien 2019 ja 2020 välillä laskua oli Uudellamaalla 10 % tieliikennesuoritteen vähetessä ensimmäisenä koronapandemiavuotena.

Verrattuna vuoteen 2011 teollisuuden prosessipäästöjen ja tuotteiden käytön vuoden 2020 päästöissä on ollut laskua yli 10 % kahta maakuntaa lukuun ottamatta. Etelä-Karjalassa päästöt ovat pysyneet samalla tasolla ja Varsinais-Suomessa nousua on ollut 10 %.

Kotieläinmääriin ja viljelysmaiden pinta-alaan perustuvan alueellisten päästöjen laskennan mukaan maatalouden vuoden 2020 kokonaispäästöt ovat pysyneet lähes samana verrattuna vuoteen 2011, mutta päästökehitys on jakaantunut maakunnissa erisuuntaiseksi: noin puolissa maakunnissa päästöt ovat kasvaneet ja vastaavasti puolissa laskeneet. Suurin nousu oli 18 % Kainuussa, kun taas Pohjanmaalla maatalouden päästöt olivat vähentyneet 12 %.

Jätesektorilla päästöt ovat vähentyneet kaikissa maakunnissa keskimääräisen päästövähenemän ollessa 32 % vuosien 2011 ja 2020 välisenä aikana. Kanta-Hämeessä päästöt vähenivät jopa 48 % ja 11 muussa maakunnassa laskua oli vähintään 30 %. Päästöjen vähenemään on vaikuttanut jätteen kaatopaikkasijoitusten väheneminen yhdyskuntajätettä polttavien voimalaitosten määrän lisäännyttyä.

Suomen maakuntien kokonaiskasvihuonekaasupäästöt vuosina 2011 ja 2020 on esitetty kahtena karttakuvana. Kuntien välinen vaihtelu päästöissä on suurta.

Päästötiedot maakunnittain on esitetty kahtena karttakuvana. Kuntien välinen vaihtelu päästöissä on suurta.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Päästöluokka
  • Päästökauppaan kuuluminen
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Jutta Kallanto
yliaktuaari
029 551 3389
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.