Ämnen
Miljö och natur

Utsläppen av växthusgaser minskade i alla landskap år 2020

meddelande | Växthusgaser 2020

Enligt Statistikcentralen minskade utsläppen av växthusgaser i alla landskap år 2020 jämfört med både året innan och år 2011.

Huvudpunkter

  • De totala utsläppen av växthusgaser exklusive markanvändningssektorn har minskat i alla landskap under perioden 2011–2020.
  • Utsläppen inom energi- och avfallssektorn har minskat i alla landskap under granskningsperioden 2011–2020.
  • I flera landskap har utsläppen minskat på grund av minskad användning och nedläggning av kolkraftverk samt ersättande av fossila bränslen med förnybara energikällor.
  • I de industriella processerna har utsläppen minskat i nästan alla landskap. När det gäller jordbruket har utsläppsutvecklingen differentierats efter landskap, en del har uppvisat en ökning och andra en minskning.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Utsläppsklass
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Utsläppsklass
  • Utsläpsshandel
Statistik:
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Jutta Kallanto
överaktuarie
029 551 3389
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef