Aiheet
Koulutus ja tutkimus

Peruskoulun 9. luokan päättäneistä alle 2 % jäi koulutusten ulkopuolelle oppivelvollisuuden laajenemisvuonna 2021

tiedote | Koulutukseen hakeutuminen 2021

Muutos

Koulutukseen hakeutuminen -tilasto julkaisee uusia tietokantataulukoita. Vuoden 2020 lukuihin muutoksia tietokantataulukoissa.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan alle 19-vuotiaita peruskoulun päättäneitä vuonna 2021 oli 59 400. Heistä ammatillisessa koulutuksessa jatkoi 41 % ja lukiokoulutuksessa 53 %. Perusopetuksen lisäopetuksessa (kymppiluokalla) jatkoi 1,2 % ja valmentavassa tai valmistavassa koulutuksessa 3,6 %. Vuonna 2021 peruskoulun päättäneistä 1,8 % ei jatkanut edellä mainituissa koulutuksissa. Tämä osuus on toista vuotta peräkkäin alle 2 %.

Pääkohdat

 • Valmentaviin tai valmistaviin koulutuksiin ensisijaisesti hakeneiden ja sijoittuneiden osuudet kasvoivat edellisvuosiin verrattuna.
 • Toista vuotta peräkkäin peruskoulun päättäneistä alle 2 % ei jatkanut tutkintoon johtavassa tai nivelvaiheen koulutuksessa.
 • Ammatillisessa koulutuksessa jatkaneiden osuus pysyi kolmen edeltävän vuoden tasolla vuonna 2021.
 • Lukiokoulutukseen ensisijaisesti hakeneiden ja lukiokoulutuksessa jatkaneiden osuudet vähenivät edellisvuoteen verrattuna.

Valmentavassa tai valmistavassa koulutuksessa jatkaneiden osuus suurempi kuin niiden, jotka eivät jatkaneet missään koulutuksessa

Vuonna 2021 astui voimaan oppivelvollisuuslain uudistus, jonka myötä jokainen vuonna 2003 tai sen jälkeen syntynyt peruskoulun 9. luokan päättävä nuori on velvollinen hakemaan toisen asteen tai nivelvaiheen koulutukseen. Poikkeuksena tähän joukkoon ovat henkilöt, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa sekä henkilöt, joiden kotikunta on Ahvenanmaalla.

Vuonna 2021 peruskoulun 9. luokan päättäneitä (alle 19-vuotiaat) oli 59 400, heistä 0,6 % ei hakenut yhteishaussa tutkintoon johtavaan tai nivelvaiheen koulutukseen. Peruskoulun lisäopetukseen (kymppiluokka) haki 0,3 % peruskoulun 9. luokan päättäneistä. Valmentaviin ja valmistaviin koulutuksiin ensisijaisesti hakeneiden osuus, 2,1 %, nousi vajaan prosenttiyksikön vuoteen 2020 verrattuna. Pelkästään valmentavassa ja valmistavassa koulutuksessa jatkaneiden osuus, 3,6 %, oli toista vuotta peräkkäin suurempi kuin niiden osuus, jotka eivät jatkaneet missään koulutuksessa, 1,8 %. Lisäksi peruskoulun lisäopetuksessa (kymppiluokka) jatkoi 1,2 % peruskoulun päättäneistä 9. luokkalaisista.

Tutkintoon johtavaan koulutukseen ensisijaisesti haki 97 % peruskoulun päättäneistä 9. luokkalaisista, 53 % haki lukiokoulutukseen ja 44 % ammatilliseen koulutukseen. Verrattuna edeltäviin viiteen vuoteen, lukiokoulutukseen hakeneiden osuus tippui vuoden 2016 tasolle. Ammatilliseen koulutukseen hakeneiden osuus nousi hieman vuoteen 2020 verrattuna.

Muutos

Koulutukseen hakeutuminen -tilasto julkaisee uusia tietokantataulukoita. Vuoden 2020 lukuihin muutoksia tietokantataulukoissa.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Koulutukseen hakeutuminen
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Koulutukseen hakeutuminen
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Jatko-opinnot
 • Sukupuoli
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutussektori
 • Sukupuoli
 • Aiempi tutkinto
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutus
 • Aiempi tutkinto
 • Koulutusala
 • Sukupuoli
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Jenni Väisänen
yliaktuaari
029 551 3812
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.