Aiheet
Väestö ja yhteiskunta

Alle 15-vuotiaiden tekemien pahoinpitelyjen määrä kasvoi 23,4 % vuonna 2021

Tilasto:
Viiteajankohta:
2021
Julkaistu:
Seuraava julkistus:
Julkaisun tyyppi:
tiedote

Muutostiedote

Rikos- ja pakkokeinotilastoon lisätty uusia tietokantataulukoita. Vanhoja siirretty arkistoon Lue lisää muutoksesta ja sen vaikutuksesta muutostiedotteesta.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2021 poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli 127 800 varkausrikosta. Ilmoitettujen raiskausrikosten määrä kasvoi 27,7 %. Alle 15-vuotiaden tekemien pahoinpitelyjen määrä kasvoi 23,4 % vuodesta 2020.

Viivakuvio pahoinpitelyihin epäillyistä nuorista, ikäluokat alle 15-vuotta, 15-17-vuotta ja 18-20-vuotta.

Pääkohdat

  • Selvitettyihin pahoinpitelyihin epäiltyjä alle 15-vuotiaita hieman alle oli 2 200. Tämä on 23,4 % enemmän kuin edellisvuonna.
  • Alle 15-vuotiaista selvitettyihin pahoinpitelyihin epäillyistä 87 % oli poikia.
  • Alle 15-vuotiaiden tekemissä pahoinpitelyissä uhri oli alaikäinen noin 80 % tapauksissa.
  • Viranomaisten tietoon tulleiden rikoslakirikosten määrä laski 11,2 % vuodesta 2020.

Vuonna 2021 selvitettyihin pahoinpitelyrikoksiin epäiltiin hieman alle 2 200 alle 15-vuotiasta. Epäiltyjä 15–17-vuotiaita oli runsaat 1 600 ja 18–20-vuotiaita vajaat 2 000. Alle 15-vuotiaiden epäiltyjen määrä kasvoi 23,4 % vuodesta 2020.

Alle 15-vuotiaiden epäiltyjen määrä on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kasvanut koko 2000-luvun. Vuonna 2000 pahoinpitelyistä epäiltiin 674 alle 15-vuotiasta, kun vuonna 2021 luku oli jo 2 171. Sen sijaan 15–17-vuotiaiden ja 18–20-vuotiaiden epäiltyjen määrä on laskenut vuodesta 2000, kummankin ikäryhmän runsaalla 1 000 epäillyllä. Toisaalta 15–17-vuotiaiden pahoinpitelyistä epäiltyjen määrä on kasvanut muutaman viime vuoden aikana.

Alle 15-vuotiaista epäillyistä hieman alle 1 900 oli poikia ja hieman alle 300 tyttöjä. Poikien määrä kasvoi 370 epäillyllä vuodesta 2020 ja tyttöjen 40 epäillyllä. Yksi henkilö voi olla epäiltynä useammasta pahoinpitelystä.

Viivakuvio pahoinpitelyihin epäillyistä alle 15-vuotiaista ja 15-17-vuotiaista sukupuolen mukaan vuodesta 2000 vuoteen 2021.

Vaikka alle 15-vuotiaita epäiltyjä on lukumäärällisesti enemmän kuin 15–17-vuotiaita, on alle 15-vuotiaiden epäiltyjen väkilukuun suhteutettu määrä kuitenkin pienempi. Alle 15-vuotiaita väestöön kuuluvista 0,25 % oli epäiltynä pahoinpitelystä (24,7 väestön 10 000 kohden). Osuus on kuitenkin kasvanut 2000-luvun alusta, jolloin vain 0,07 % oli epäiltynä.

Vuonna 2021 noin 9 % väestön 15–17 vuotiaista oli epäiltynä pahoinpitelystä, kun vuonna 2000 osuus oli 14 %. Väestö-osuudet ovat todellisuudessa hieman tätä pienemmät, sillä yksi henkilö saattaa olla epäiltynä useammasta pahoinpitelystä.

Pahoinpitelyistä epäillyistä alle 18-vuotiaista 2 900 oli suomalaistaustaisia ja 850 ulkomaalaistaustaisia. Suomalaistaustaisten määrä kasvoi 13,1 % ja ulkomaalaistaustaisten 29,7 % vuodesta 2020.

Alle 15-vuotiaiden tekemät pahoinpitelyt kohdistuvat toisiin alaikäisiin

Vuonna 2021 alle 15-vuotiaiden tekemissä pahoinpitelyissä uhri oli 7–12-vuotias noin 850 tapauksessa ja 13–17-vuotias noin 940 tapauksessa. Täysi-ikäisiä uhreja oli noin 450.

Viivakuvio alle 15-vuotiaden tekemien pahoinpitelyjen uhreista. Vuosina 2011-2014 uhrien määrä laski kaikissa ikäluokissa. Tämän jälkeen etenkin 7-12-vuotiaiden ja 13-17-vuotiaden uhrien määrä on kasvanut

Täysi-ikäisistä uhreista hieman yli 40 % on miehiä. Alaikäisistä uhreista puolestaan hieman alle 80 % on poikia.

Viranomaisten tietoon tuli 482 600 rikoslakirikosta vuonna 2021

Viranomaisten tietoon tulleiden rikoslakirikosten määrä laski 11,2 % vuodesta 2020. Varkausrikoksia tuli tietoon 127 800, mikä on 8,1 % vähemmän kuin vuonna 2020. Petosten ja lievien petosten määrä kasvoi 7,6 %. Niitä tuli tietoon 34 500. Sen sijaan törkeiden petosten määrä laski 2,5 %. Niitä tuli tietoon 2 000.

Henkirikoksia tuli tietoon 83, mikä on 3 tapausta vähemmän kuin vuonna 2020. Pahoinpitelyjä tuli tietoon runsaat 34 100, mikä on 2,5 % edellisvuotta enemmän.

Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä ilmoitettiin vajaat 2 100, mikä on 18 % enemmän kuin vuonna 2020. Raiskauksia ilmoitettiin hieman alle 1 900, mikä on 27,7 % enemmän kuin vuonna 2020.

Viranomaisten tietoon tulleita rikoksia 2021

Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.)Viranomaisten tietoon tulleet rikokset, muutos edelliseen vuoteen (lkm.)Viranomaisten tietoon tulleet rikokset, muutos edelliseen vuoteen (%)
RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ501 398-184 647-26,9
1 RIKOSLAKIRIKOKSET482 593-60 836-11,2
11 Omaisuusrikokset223 643-32 825-12,8
1101 Varkausrikokset 28:1-3 yhteensä127 791-11 330-8,1
1101a1 Varkausrikokset, asunnosta tai vapaa-ajan asunnosta luvatta tunkeutuen3 896-826-17,5
1101a11 Varkausrikokset, vapaa-ajan asunnosta luvatta tunkeutuen942-414-30,5
1101a12 Varkausrikokset, asunnosta luvatta tunkeutuen2 954-412-12,2
1109 Ryöstörikokset 31:1-2 yhteensä1 893-103-5,2
1116 Petos, lievä petos 36:1,334 4622 4437,6
1117 Törkeä petos 36:21 969-51-2,5
1118 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, maksuvälinepetoksen valmistelu 37:8,10,116 103-1 074-15,0
1119 Törkeä maksuvälinepetos 37:92567037,6
12 Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset36 5256131,7
1201 Henkirikokset 21:1-3,34a:1 yhteensä83-3-3,5
12012 Tapon, murhan tai surman yritys yhteensä 21:1-3,34a:1374-9-2,3
1204 Pahoinpitelyrikokset 21:5-7,34a:1§1/6 yhteensä34 1238382,5
13 Seksuaalirikokset5 37698422,4
1301 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsenraiskaus 20:6-7, 7b2 08931918,0
1302 Raiskaus, törkeä raiskaus, raiskaus (3 mom) 20:1-21 85140127,7

Viranomaisten tietoon tulleet rikokset tutkivan viranomaisen mukaa 2017-2021

20172018201920202021
RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄViranomaiset yhteensä861 921873 415818 528686 045501 398
Poliisi846 901858 596805 252676 578493 948
Tulli9 2908 8947 8756 4995 409
Rajavartiolaitos5 7305 9255 4012 9682 041
RIKOSLAKI (39/1889)Viranomaiset yhteensä438 373443 525452 771543 429482 593
Poliisi428 713433 879443 997536 634476 853
Tulli7 6547 3706 4125 0634 332
Rajavartiolaitos2 0062 2762 3621 7321 408

Tietokantataulukot

Tähän julkaisuun liittyvät tietokantataulukot

Uudet tietokantataulukot
Päivittyneet tietokantataulukot
Poistuneet tietokantataulukot

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Kimmo Haapakangas
yliaktuaari
029 551 3252
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.