Aiheet
Koulutus ja tutkimusYritykset

Kurssimuotoinen opiskelu vähentynyt yrityksissä vuosina 2015–2020

tiedote | CVTS, yritysten henkilöstökoulutus 31.12.2020

Korjaus

CVTS, yritysten henkilöstökoulutus -tilaston tietokantataulukoita korjattu.
Lue lisää korjauksesta

Muutos

CVTS, yritysten henkilöstökoulutus -tilastossa julkistetaan kaksi uutta tietokantataulukkoa 31.10.2022.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan kurssimuotoisen koulutuksen tarjoaminen yrityksissä väheni selvästi vuosina 2015–2020. Kurssimuotoisesti opiskelleiden osuus väheni erityisesti alle 1 000 hengen yrityksissä verrattuna vuoteen 2015.

Keskeisiä poimintoja

  • Yrityksistä 61 % tarjosi henkilöstökoulutusta palkansaajilleen vuonna 2020.
  • Kurssimuotoisesti opiskeli 29 % yritysten henkilöstöstä ja koulutustunteja oli keskimäärin 5,2 tuntia kaikkia palkansaajia kohden.
  • Kurssimuotoisen opiskelun tarjoaminen ja siihen osallistuminen väheni selvästi vuodesta 2015.
  • Ensimmäistä kertaa vuonna 2020 itseohjatusti opiskelleiden määrä oli saman suuruinen kuin kurssimuotoisesti opiskelleiden.

Koulutusta tarjonneiden yritysten osuus pieneni

Tilastossa yritysten tarjoamalla henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan sekä kurssimuotoisesti järjestettyä koulutusta että muulla tavoin kuin kursseina järjestettyä koulutusta. Kurssi- ja/tai muuta koulutusta järjestäneiden yritysten osuus on pienentynyt runsaalla 20 prosenttiyksiköllä vuodesta 2015.

Kurssimuotoisesti opiskelleiden palkansaajien osuus pieneni vuoden 2015 noin 44 %:sta vuoden 2020 noin 29 %:iin. Myös saatujen koulutustuntien määrä väheni: vuonna 2015 yritysten palkansaajat opiskelivat kurssimuotoisesti keskimäärin 8,2 tuntia ja vuonna 2020 kolme tuntia vähemmän.

Koulutukseen osallistuneiden osuudet ja koulutustunnit palkansaajaa kohti on laskettu kaikkia yrityksen palkansaajia kohti.

Itseohjattu opiskelu lisääntyi

Samanaikaisesti kun kurssimuotoinen opiskelu väheni, niin muulla tavoin kuin kursseina tapahtuva opiskelu lisääntyi. Oppiminen oppimisryhmissä, työpajoissa ja workshopeissa sekä itseohjattu opiskelu mm. verkkokoulutusympäristössä kasvoivat molemmat 13 prosenttiyksikköä.

Vuonna 2020 kurssimuotoisesti opiskelleita oli 29 % yritysten henkilökunnasta ja itseohjatusti opiskelleita mm. verkkokoulutusympäristössä oli aavistuksen enemmän, 30 %.

Tutkimuksen tiedonkeruussa muu kuin kurssimuotoinen opiskelu kysyttiin alla olevan taulukon vaihtoehtojen mukaisesti. Yritys saattoi tarjota muuta kuin kurssimuotoista koulutusta myös sellaisin tavoin, joita tutkimuksessa määritellyt tavat eivät tavoittaneet. Tutkimuksen toteutus on määritelty EU-regulaatiossa.

Yllä olevassa taulukossa osuudet eivät summaudu 100 %:iin, koska palkansaaja saattoi opiskella muulla tavoin kuin kursseina yhdessä tai useammassa taulukon vaihtoehdoissa. Tämän lisäksi hän saattoi opiskella myös kurssimuotoisesti.

Kurssimuotoisen opiskelun vähenemiseen vuonna 2020 vaikuttivat muun muassa COVID-19 pandemia ja se, että yrityksissä yhä enenevissä määrin henkilöstön osaamisen kehittäminen tapahtuu muilla sellaisilla tavoilla, joista ei tässä tutkimuksessa kerätä tietoa.

Muutos

CVTS, yritysten henkilöstökoulutus -tilastossa julkistetaan kaksi uutta tietokantataulukkoa 31.10.2022.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
cvts@stat.fi
Tarja Seppänen
yliaktuaari
029 551 3220
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.