Aiheet
Työ, palkat ja toimeentuloVäestö ja yhteiskunta

Taloudellinen huoltosuhde oli 133 vuonna 2021

tiedote | Työssäkäynti 2021

Muutos

Työssäkäyntitilaston pääasiallisen toiminnan ja ammattiaseman 2021 tiedot ovat lopullisia. Ennakkotietoja ei aiemmin ilmoitetusta poiketen julkaista.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan taloudellinen huoltosuhde oli 133 vuonna 2021. Työllisiä oli yhteensä 2 377 000, joista palkansaajia oli 2 134 000 ja yrittäjiä 243 000. Työttömiä oli 271 000 ja työvoiman ulkopuolella olevia 2 900 000.

Keskeisiä poimintoja

 • Taloudellinen huoltosuhde oli 133 vuonna 2021, eli sataa työssäkäyvää henkilöä kohti oli 133 työtöntä tai työvoiman ulkopuolista henkilöä.
 • Taloudellinen huoltosuhde oli matalin Uudellamaalla ja korkein Pohjois-Karjalassa.
 • 18–64-vuotiaiden työllisyysaste oli korkein Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla.
 • 18–64-vuotiaiden työttömyysaste oli korkein Pohjois-Karjalassa, Päijät-Hämeessä sekä Kymenlaaksossa.

Taloudellinen huoltosuhde palasi koronaa edeltävälle tasolle

Vuonna 2021 taloudellinen huoltosuhde oli 133. Tämä tarkoittaa, että sataa työssäkäyvää henkilöä kohti oli 133 työtöntä tai työvoiman ulkopuolista henkilöä. Vuonna 2020 taloudellinen huoltosuhde oli 142 ja vuonna 2019 se oli 133.

Maakuntien välisessä vertailussa taloudellinen huoltosuhde oli vuonna 2021 matalin Uudellamaalla, jossa sataa työssäkäyvää kohti oli 114 työtöntä ja työvoiman ulkopuolella olevaa henkilöä. Uudenmaan jälkeen taloudellinen huoltosuhde oli matalin Ahvenanmaalla (115) sekä Pohjanmaalla (126). Korkeimmat taloudelliset huoltosuhteet vuonna 2021 olivat Pohjois-Karjalassa (167), Etelä-Savossa (165), Kymenlaaksossa (160) ja Kainuussa (160).

Työllisten määrä kasvoi vuonna 2021

Pääasialliselta toiminnaltaan työllisiä oli 2 377 000 vuonna 2021. Työllisten määrä kasvoi 92 000 henkilöllä eli 4 % edellisestä vuodesta. Työllisyysaste, eli 18–64-vuotiaiden työllisten osuus saman ikäisestä väestöstä, oli suurin Ahvenanmaalla (79,4 %), Pohjanmaalla (77,3 %) sekä Keski-Pohjanmaalla (75,2 %) ja pienin Pohjois-Karjalassa (66,2 %), Etelä-Karjalassa (68,3 %) sekä Keski-Suomessa (68,5 %).

Työttömiä oli 271 000 vuonna 2021. Työttömien määrä väheni 81 000 henkilöllä eli 23 % vuoden takaisesta. Työttömyysaste, eli 18–64-vuotiaiden työttömien osuus saman ikäisestä työvoimasta, oli suurin Pohjois-Karjalassa (14,1 %), Päijät-Hämeessä (13,4 %) sekä Kymenlaaksossa (12,9 %) ja pienin Ahvenanmaalla (5,5 %), Pohjanmaalla (6,0 %) sekä Etelä-Pohjanmaalla (7,7 %).

Työvoiman ulkopuolella olevia henkilöitä oli yhteensä 2 900 000 vuonna 2021. Työvoiman ulkopuolella olevien määrä pysyi lähes samana kuin edellisenä vuonna.

Työvoiman ulkopuolella olevista eläkeläisiä oli 1 445 000. Pääasialliselta toiminnaltaan eläkeläisten määrä kasvoi 5 900 henkilöllä eli 0,4 % edellisestä vuodesta. Eläkeläisten osuus maakunnan väestöstä oli vuonna 2021 korkein Etelä-Savossa (36,7 %) ja pienin Uudellamaalla (20,1 %).

Opiskelijoita ja koululaisia oli 423 000, 0–14-vuotiaita 852 000 sekä varusmiehiä ja siviilipalvelusmiehiä 7 300. Muita työvoiman ulkopuolella olevia oli 174 000.

Muutos

Työssäkäyntitilaston pääasiallisen toiminnan ja ammattiaseman 2021 tiedot ovat lopullisia. Ennakkotietoja ei aiemmin ilmoitetusta poiketen julkaista.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Pääasiallinen toiminta
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ikä
 • Pääasiallinen toiminta
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ikä
 • Alue
 • Koulutusaste
 • Sukupuoli
 • Pääasiallinen toiminta
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Pääasiallinen toiminta
 • Ikä
 • Kansalaisuus
 • Sukupuoli
 • Ammattiasema
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Pääasiallinen toiminta
 • Alue
 • Ikä
 • Kansalaisuus
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Kieli
 • Pääasiallinen toiminta
 • Ikä
 • Ammattiasema
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Pääasiallinen toiminta
 • Ikä
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Uudet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
tyossakaynti@stat.fi
Meri Raijas
yliaktuaari
029 551 3061
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.